1
00:00:02,040 --> 00:00:05,080
-To je kapitán Hoffmann.
-Hlásím se do služby, veliteli.

2
00:00:05,080 --> 00:00:09,240
-To je kriminální rada Forster,
tajná policie. Váš deník.

3
00:00:09,240 --> 00:00:12,880
Do něj budete psát
své hrdinné příběhy.

4
00:00:12,880 --> 00:00:15,640
Moc mě těší.
-Mě také.

5
00:00:15,640 --> 00:00:18,080
-Francouzka?
-Ne, Němka.

6
00:00:18,080 --> 00:00:20,440
Říkali, že ráno vyplouváš.

7
00:00:20,440 --> 00:00:23,080
-Musím vyplout,
jinak mám vojenský soud.

8
00:00:23,080 --> 00:00:26,520
Krátce před desátou
se tam ukáže žena. Dej jí tohle.

9
00:00:26,520 --> 00:00:30,320
-Mám vám něco předat od Franka.
Jsem jeho sestra.

10
00:00:30,320 --> 00:00:33,880
Máte mi něco dát, ano?
-Vy máte mít něco pro mě.

11
00:00:33,880 --> 00:00:36,280
-Policie!
-Pryč!

12
00:00:36,280 --> 00:00:39,160
-Venku se spoléháme na sebe,

13
00:00:39,160 --> 00:00:43,320
neboť existuje jen jeden způsob
jak přežít. Společně.

14
00:00:43,320 --> 00:00:47,400
Nadporučíku?
-Nástup! Na svoje místa.

15
00:00:48,880 --> 00:00:52,520
-Půjdete prosím se mnou?
-A proč?

16
00:01:03,320 --> 00:01:07,320
-S tímhle byla ta dáma
minulou noc dopadená.

17
00:01:07,320 --> 00:01:09,960
Morfium z černého trhu.

18
00:01:09,960 --> 00:01:13,960
A nejdřív je kupec nebo prodejce?

19
00:01:13,960 --> 00:01:16,880
Přeložte to, prosím.

20
00:01:29,080 --> 00:01:32,880
-Druhá otázka.
Malá lahvička, malý přestupek.

21
00:01:32,880 --> 00:01:36,440
Proč střílí kvůli
takové maličkosti na policistu?

........