1
00:00:02,160 --> 00:00:05,600
MONROE:Potřebuju časy
a místa pobřežních hlídek.

2
00:00:05,600 --> 00:00:09,760
-Pošlu ho i s celou rodinou
v dalším transportu

3
00:00:09,760 --> 00:00:14,160
do koncentračního tábora.
Nebo může jít domů, je to na něm.

4
00:00:14,160 --> 00:00:17,440
-Přijde hlídka. Forster.
Musíme to zničit.

5
00:00:17,440 --> 00:00:20,200
Nesmí tu najít jediný důkaz!

6
00:00:21,480 --> 00:00:25,160
-Musíme zprovoznit
elektrickej kompresor.

7
00:00:25,160 --> 00:00:28,920
A budem se modlit, aby bylo
dost vzduchu do vyrovnávaček.

8
00:00:28,920 --> 00:00:31,520
-Někdo tam musí.
-Půjde na smrt.

9
00:00:31,520 --> 00:00:35,800
-Pokud se nenajde dobrovolník,
umřeme všichni.

10
00:01:21,480 --> 00:01:25,240
CHŮZE ZE SCHODŮ

11
00:01:30,720 --> 00:01:33,880
-Copak?
-Musíš už jít.

12
00:01:33,880 --> 00:01:37,560
Za chvíli se objeví domácí.
Přijde z noční.

13
00:01:37,560 --> 00:01:41,320
-No a?
-Nesmí tě tady vidět.

14
00:01:47,640 --> 00:01:50,080
Jenom náhražka.

15
00:01:50,080 --> 00:01:54,040
-Děkuji.
Seženu ti pravou kávu.

16
00:01:57,360 --> 00:02:01,520
-Má domácí...-Hm?
-Je také na seznamu.

17
00:02:03,800 --> 00:02:06,240
-Ach tak.

18
00:02:06,240 --> 00:02:11,440
-No, protože jsme se spřátelily,
tak bych, víš...

19
00:02:11,440 --> 00:02:13,960
-Znáš situaci, Simone.

20
00:02:13,960 --> 00:02:18,840
Velitelství seznam schválilo.
S tím nepohnu, i kdybych chtěl.

21
00:02:18,840 --> 00:02:22,240
Nedělej si starosti.

22
........