1
00:00:02,000 --> 00:00:04,040
-Miluju tě.

2
00:00:04,040 --> 00:00:07,520
-Tohle jsme při prohlídce našli.

3
00:00:10,280 --> 00:00:14,320
-Hlavně, abych se dostal domů.
-A tam nás všechny zatknou.

4
00:00:14,320 --> 00:00:17,600
-Mohl byste ji ukrýt?
-Snad na mojí farmě.

5
00:00:17,600 --> 00:00:21,200
Je po všem.
-Po všem bude, až to rozhodnu.

6
00:00:21,200 --> 00:00:25,240
-Na základě rozkazu o usmíření
je vybráno 100 občanů La Rochelle.

7
00:00:25,240 --> 00:00:28,200
Ti budou popraveni
jako odveta a výstraha.

8
00:00:28,200 --> 00:00:30,680
-Také Margot
je na seznamu rukojmí.

9
00:00:30,680 --> 00:00:34,000
-Lodní deník. Od předání
Greenwooda v něm není zápis.

10
00:00:34,000 --> 00:00:36,640
Napíšeme, co se podle nás stalo.

11
00:00:36,640 --> 00:00:39,360
-Potřebujeme naftu.
Tu loď dobydeme.

12
00:00:39,360 --> 00:00:42,880
-A paliva máte kolik?
-No dost.

13
00:00:46,040 --> 00:00:50,120
-To je váš plán,
jak se dostat v pořádku domů.

14
00:00:50,120 --> 00:00:52,120
Já ho naplním.

15
00:00:57,320 --> 00:01:01,400
FORSTER:Zbabělý akt vraždy
německého důstojníka,

16
00:01:01,400 --> 00:01:05,200
a únos velitele vojenského
námořnictva, bude potrestán.

17
00:01:05,200 --> 00:01:08,640
Pět rukojmí bude zítra postaveno
před popravčí četu.

18
00:01:08,640 --> 00:01:12,320
Každou další hodinu
bude popraveno dalších pět.

19
00:01:12,320 --> 00:01:16,400
Popravy neskončí, dokud se
velitel Gluck nevrátí živý.

20
00:01:16,400 --> 00:01:20,080
-To je šílený.
-Ne, je to velkorysé.

21
00:01:20,080 --> 00:01:24,080
Berlín žádal popravu
všech 100 rukojmí, a to hned.
........