1
00:00:23,250 --> 00:00:24,325
Bože!

2
00:00:30,708 --> 00:00:32,917
Ne, neodcházej. Dej mi další.

3
00:00:33,000 --> 00:00:34,833
- Prosím!
- Další!

4
00:00:34,917 --> 00:00:36,151
Dej mi další dávku!

5
00:00:47,417 --> 00:00:49,458
Prosím, prosím.

6
00:00:49,542 --> 00:00:50,617
Co se děje?

7
00:00:56,458 --> 00:00:58,125
Fajn, už je to dobrý.

8
00:00:58,708 --> 00:01:00,458
Už je to dobrý.

9
00:02:04,554 --> 00:02:05,721
Kolik zbývá?

10
00:02:06,591 --> 00:02:07,608
Pět sekund.

11
00:02:16,458 --> 00:02:19,167
Dveře jsou odblokované.
Všichni připravit. Honem!

12
00:02:20,083 --> 00:02:24,125
Připravit se! Masky nasadit, teď!

13
00:02:42,833 --> 00:02:44,875
Dýmovnice! Teď!

14
00:03:06,167 --> 00:03:07,183
Ticho!

15
00:03:07,544 --> 00:03:08,586
Ticho, sakra!

16
00:03:09,160 --> 00:03:10,235
Je to jen kouř!

17
00:03:14,375 --> 00:03:16,042
Ještě ne! Vydržte!

18
00:03:18,504 --> 00:03:21,254
Vrtulníky, spustit se za 30 sekund.

19
00:03:29,833 --> 00:03:32,375
Teď! Vyjdeme ven, dělejte!

20
00:03:32,458 --> 00:03:35,375
Teď! Rychle, všichni ven!

21
00:03:35,458 --> 00:03:37,708
Dělejte! Jdeme ven!

22
00:03:38,750 --> 00:03:41,333
Všichni ven. Honem, rychle.

23
00:03:42,917 --> 00:03:44,000
Jdeme!

24
00:03:44,083 --> 00:03:45,333
Dělejte, ven!

25
00:03:45,800 --> 00:03:46,858
........