1
00:00:27,885 --> 00:00:34,815
BÍLÝ SOB

2
00:01:53,554 --> 00:01:56,999
Holčička, dítě Laponska,

3
00:01:57,142 --> 00:02:01,406
ve sněhové bouři zrozena,

4
00:02:01,583 --> 00:02:06,306
vyrostla v dívku ve slaměných botách.

5
00:02:06,481 --> 00:02:10,723
Jako mladá sobí laň...

6
00:02:23,837 --> 00:02:28,524
V domě otce svého ještě netušila,

7
00:02:28,719 --> 00:02:32,672
ani později, v domě ženicha,

8
00:02:33,035 --> 00:02:37,697
že byla jako čarodějka zrozena.

9
00:02:37,874 --> 00:02:42,150
Že zlý duch v jejím břiše přebýval...

10
00:03:00,023 --> 00:03:04,845
Byla obětována jako sobí laň.

11
00:03:05,259 --> 00:03:09,787
Bohyně života, Madder-Ahkka,
ji v bílou oblékla.

12
00:03:09,947 --> 00:03:15,242
Pak do hor rozběhla se jako sob,

13
00:03:15,360 --> 00:03:19,855
dokud hodina její nepřijde...

14
00:03:39,118 --> 00:03:43,036
Blesk jiskřivý propích bílou laň,

15
00:03:43,551 --> 00:03:48,856
a usnula dívka laponská.

16
00:03:49,076 --> 00:03:54,053
Chladný sníh jako pokrývka,

17
00:03:54,247 --> 00:03:59,271
sníh jako polštář pod hlavou...

18
00:04:50,004 --> 00:04:53,278
Hej, Pirito, půjdeš s námi?

19
00:04:59,884 --> 00:05:01,349
Podívej!

20
00:05:34,362 --> 00:05:37,284
Jeď, sobe!

21
00:05:41,789 --> 00:05:43,391
Uhni!

22
00:05:47,817 --> 00:05:49,928
Nechte mě projet!

23
00:05:59,308 --> 00:06:01,258
Běž!

24
00:06:04,040 --> 00:06:06,331
Předjíždím tě!

25
00:06:06,996 --> 00:06:08,625
Běž, běž!
........