1
00:00:13,550 --> 00:00:16,810
Proč ji držíš za ruku?

2
00:00:20,910 --> 00:00:23,020
Jak se můžeš schovávat,
když jsi mě viděl?

3
00:00:23,020 --> 00:00:24,550
- Yeo Reum...
- Sestři...

4
00:00:26,180 --> 00:00:28,150
Copak jsem vaše sestra?

5
00:00:33,580 --> 00:00:35,270
Pane Kang Tae Ha, odejdi, prosím.

6
00:00:36,320 --> 00:00:37,970
Jsme na něčem dohodnutí.

7
00:00:37,970 --> 00:00:40,500
- Požádala jsem tě, abys odešel.
- Ne, neodejdu.

8
00:00:43,580 --> 00:00:47,770
- Nebude vadit, když odejdu?
- Ano, nejdřív ji necháme...

9
00:00:47,770 --> 00:00:50,510
Ne. Nemůžete odejít.

10
00:00:50,510 --> 00:00:53,820
Dneska si musíme promluvit.

11
00:00:53,820 --> 00:00:57,130
- Tohle nedorozumění je opravdu...
- Jaké nedorozumění?

12
00:00:57,130 --> 00:01:00,650
- Tohle už je moc.
- V mých očích jste to přehnali vy.

13
00:01:00,650 --> 00:01:03,720
- Yeo Reum, tak to není
- Ha Jine,

14
00:01:05,120 --> 00:01:06,550
sklapni.

15
00:01:14,060 --> 00:01:16,730
Vy dva mi připadáte
čím dál tím divnější.

16
00:01:16,730 --> 00:01:19,610
Proč jste se schovávali?
Proč? Viděli jste mě.

17
00:01:19,610 --> 00:01:21,460
Pokud nemáte co skrývat,
tak proč jste se schovávali?

18
00:01:25,090 --> 00:01:26,520
Omluvte mě...

19
00:01:26,520 --> 00:01:30,830
Můžu to nechat být
jednou nebo dvakrát,

20
00:01:30,830 --> 00:01:33,330
ale potřetí už ne.

21
00:01:39,390 --> 00:01:46,750
Běž zbít Hee Joo. Zmlať ji
tak, jako to udělala ona mně.

22
00:01:46,750 --> 00:01:49,480
Nemůžu se kvůli tobě prát.

........