1
00:00:39,724 --> 00:00:43,000
<i>21.6.1999</i>

2
00:01:26,400 --> 00:01:31,770
<i>Postihla ma choroba.
Keď budeš čítať tento list,</i>

3
00:01:31,820 --> 00:01:35,200
<i>nebudem už na svete.</i>

4
00:01:35,300 --> 00:01:41,305
<i>Nedokázal som zastaviť blížiace sa
zlo, ktoré sa čoskoro objaví.</i>

5
00:01:41,605 --> 00:01:43,178
<i>Mai,</i>

6
00:01:43,178 --> 00:01:46,858
<i>musíš pochopiť,
čo ti teraz poviem.</i>

7
00:01:47,758 --> 00:01:50,807
<i>Niekto prelomil pečať.</i>

8
00:01:51,400 --> 00:01:55,400
<i>Mŕtvi sa snažia
preniknúť do nášho sveta.</i>

9
00:01:55,908 --> 00:02:00,380
<i>Sadako využije naše telá...</i>

10
00:02:03,920 --> 00:02:05,608
Sadako.

11
00:02:12,100 --> 00:02:14,517
<i>Tokio</i>

12
00:02:29,400 --> 00:02:30,591
Choď preč!

13
00:02:31,000 --> 00:02:32,351
Nepribližuj sa!

14
00:03:32,522 --> 00:03:33,295
Takanori...

15
00:03:33,700 --> 00:03:35,173
Takanori!

16
00:03:36,300 --> 00:03:37,658
Takanori!

17
00:04:51,038 --> 00:04:53,535
ŠPIRÁLA

18
00:04:55,260 --> 00:04:57,883
EPIZÓDA 1

19
00:04:58,124 --> 00:05:00,600
<i>28.6.</i>

20
00:05:05,041 --> 00:05:06,657
Dobré ráno!

21
00:05:09,530 --> 00:05:11,465
Pán profesor Andó!

22
00:05:11,470 --> 00:05:13,520
- Ránko!
- Skôr „dobré ráno“.

23
00:05:14,287 --> 00:05:15,797
Dobré ráno.

24
00:05:16,913 --> 00:05:21,065
Mali by ste raz za čas
........