1
00:01:53,780 --> 00:01:56,299
-Poplach! Poplach!

2
00:01:56,300 --> 00:01:58,780
-Poplach!

3
00:01:58,780 --> 00:02:00,980
-Ponor!

4
00:02:00,980 --> 00:02:04,820
-Všichni muži z paluby!
Jdem dolů!

5
00:02:04,820 --> 00:02:08,340
-Pohyb, pohyb, honem!
Necourám se!

6
00:02:08,340 --> 00:02:11,780
Dělejte, pohněte!

7
00:02:13,820 --> 00:02:16,780
-Co tam děláš?!

8
00:02:20,020 --> 00:02:22,700
Tak zavřít věž! Zavřít!

9
00:02:22,700 --> 00:02:26,580
Kapitán přes palubu!
Ponor na 30 metrů!

10
00:02:26,580 --> 00:02:29,540
A napříč, chlapi!

11
00:02:40,140 --> 00:02:44,700
-Tak jedem, jedem, hněte sebou!
Dělejte, rychle!

12
00:02:44,700 --> 00:02:47,660
Běžte!

13
00:02:47,660 --> 00:02:51,660
-Jedem, jedem, hněte sebou!

14
00:03:28,420 --> 00:03:31,580
-To je lodní šroub.

15
00:03:38,460 --> 00:03:42,380
-Teď oba stroje.
Pomalou jízdou vpřed.

16
00:03:42,380 --> 00:03:46,740
Na 120 metrů.
-Příď maximum, záď na 10.

17
00:03:55,260 --> 00:03:57,500
-Poloha?

18
00:03:57,500 --> 00:04:01,260
-Zvuk z 1-1-0. Torpédoborec?

19
00:04:01,260 --> 00:04:03,860
-Nejspíš jo.

20
00:04:03,860 --> 00:04:08,780
-Tak přidat. Rychlejš.
-Příď maximum, záď na střed.

21
00:04:42,420 --> 00:04:45,740
-Hlubinný pumy!

22
00:05:14,620 --> 00:05:19,060
-Poškozen jeden prostor.
Vypustit všechna dna!

23
00:05:27,460 --> 00:05:31,260
Držet poma... pomalu vpřed.

........