1
00:00:06,205 --> 00:00:07,805
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:56,965 --> 00:00:57,805
Mami?

3
00:01:16,365 --> 00:01:17,245
Co?

4
00:01:17,925 --> 00:01:19,285
Kde jste se tam vzala?

5
00:01:21,245 --> 00:01:22,085
Mildred!

6
00:01:22,365 --> 00:01:25,325
Požádala jsem, aby mě přenesla ven.

7
00:01:25,805 --> 00:01:27,445
Víš, jak špatně zaměřuje.

8
00:01:35,645 --> 00:01:38,085
To je lžíce,

9
00:01:38,205 --> 00:01:39,565
ne metlička,

10
00:01:39,645 --> 00:01:40,885
Mabel Śkrobová.

11
00:01:41,565 --> 00:01:44,125
Nejsi u matky v kuchyni...

12
00:01:44,805 --> 00:01:45,645
teď.

13
00:01:51,285 --> 00:01:52,125
Neboj se,

14
00:01:52,205 --> 00:01:53,725
taková je na všechny.

15
00:01:54,805 --> 00:01:56,805
Učitelky v Amuletu byly horší.

16
00:01:57,125 --> 00:01:58,005
Věř mi.

17
00:01:58,445 --> 00:01:59,885
Horší, než Metlová?

18
00:01:59,965 --> 00:02:01,125
Ticho!

19
00:02:02,005 --> 00:02:03,125
Na zítřejší hodinu

20
00:02:03,205 --> 00:02:05,485
si každá přinesete vlastní

21
00:02:05,565 --> 00:02:07,565
překladové lektvary.

22
00:02:07,765 --> 00:02:09,725
Získáte body navíc

23
00:02:09,805 --> 00:02:11,965
za každý další jazyk dosažený

24
00:02:12,045 --> 00:02:13,725
stejným kouzlem.

25
00:02:14,325 --> 00:02:18,245
Nyní je rekord 24.

........