1
00:00:15,130 --> 00:00:17,680
VÍTEJTE V ALEXANDRII

2
00:00:32,260 --> 00:00:35,640
- Tady mi to steklo.
- Teklo to? To nevadí.

3
00:00:35,660 --> 00:00:39,880
- Nakreslím tady srdíčko.
- Dobře. Jen do toho.

4
00:00:40,100 --> 00:00:44,770
- Ta barva ze srdíčka mi kape.
To neva. - Máš tam toho už hodně.

5
00:00:47,350 --> 00:00:50,950
- Kape to i na tebe.
- Řekneš mi, cos to namalovala?

6
00:00:51,040 --> 00:00:56,220
To je náš dům. A to je tetička
Maggie, král a všichni naši kamarádi.

7
00:00:57,860 --> 00:00:59,950
A co je to za bručouna?

8
00:01:01,880 --> 00:01:06,300
- Vždyť se tak pořád tváříš.
- Ty ze mě děláš bručouna?

9
00:01:06,900 --> 00:01:08,860
Taky se umí usmívat.

10
00:01:08,930 --> 00:01:12,280
A tady mu nakreslím velké bříško.

11
00:01:17,570 --> 00:01:19,530
To je tatínkovo velké bříško?

12
00:01:29,660 --> 00:01:31,440
Podívej.

13
00:01:53,440 --> 00:01:56,770
Kšá. Odleť pryč.

14
00:01:59,820 --> 00:02:01,970
ETANOL

15
00:02:13,970 --> 00:02:15,880
Daryle.

16
00:02:31,770 --> 00:02:35,170
- Co to sakra děláte?
- Strašáka.

17
00:02:37,730 --> 00:02:41,020
<i>Svatyně volá Alexandrii.
Slyšíme se?</i>

18
00:02:41,880 --> 00:02:45,330
<i>- Slyšíme se?</i> - Jasně
a zřetelně, koňský ohone. Co je?

19
00:02:45,370 --> 00:02:49,820
<i>Ve Svatyni je vyřízená úroda.
Čas vyřešit tento zmiňovaný problém.</i>

20
00:02:50,190 --> 00:02:53,080
<i>Daryl chce jet do města,
a to s nějakou podporou.</i>

21
00:02:53,130 --> 00:02:56,950
<i>- Za úsvitu buď na domluveném místě.
Řekni to ostatním. Přepínám.</i> - Rozumím.

22
00:03:06,370 --> 00:03:09,990
- Naučíš mě to někdy? - V Hilltopu
to učím děti. Můžeš se přidat.
........