1
00:00:01,325 --> 00:00:04,153
Nejste ve své kůži, pane Shelby.
Zavolám doktora.

2
00:00:04,760 --> 00:00:07,602
Prostě mluvím
o sobě sám se sebou.

3
00:00:07,637 --> 00:00:11,508
- Michaele, pojedeš do New Yorku.
- Proč?

4
00:00:12,353 --> 00:00:15,394
Postarat se o naše obchody.

5
00:00:16,221 --> 00:00:21,069
Věděl jsi, že mě chtějí zastřelit,
a rozhodl ses neříct mi to.

6
00:00:22,297 --> 00:00:23,660
Rozhodl jsem se pro mámu.

7
00:00:24,690 --> 00:00:30,074
Thomas Shelby,
Labouristická strana, 48 564!

8
00:00:36,739 --> 00:00:38,516
Zašla jsem za doktorem místo tebe.

9
00:00:38,560 --> 00:00:41,988
Začne to, když se zastavíš.
Když odpočíváš.

10
00:00:57,022 --> 00:00:59,380
Pane Shelby, máte odpočívat.

11
00:01:01,912 --> 00:01:04,270
Na něco jsem přišel, Frances.

12
00:01:05,500 --> 00:01:08,581
Na tomhle světě
mi není souzeno odpočívat.

13
00:01:09,223 --> 00:01:11,185
Možná na tom příštím.

14
00:01:15,476 --> 00:01:18,001
O DVA ROKY POZDĚJI

15
00:01:24,193 --> 00:01:26,753
29. ŘÍJNA

16
00:02:29,280 --> 00:02:30,441
Arthure?

17
00:02:30,477 --> 00:02:35,210
"Nemůžeme vám poskytnout záruku,
o niž žádáte.

18
00:02:35,236 --> 00:02:38,472
Očekáváme platbu v plné výši."

19
00:02:39,747 --> 00:02:41,824
A teď přijde to nejlepší.

20
00:02:43,249 --> 00:02:46,990
"Nikdy jsme o vás neslyšeli,

21
00:02:47,676 --> 00:02:51,389
takže nám výhrůžkami
strach nenaženete."

22
00:02:51,996 --> 00:02:57,357
A podepsali se jako Andělé odplaty.

23
00:03:29,262 --> 00:03:31,435
Prý o nás nikdy neslyšeli.
........