1
00:00:06,000 --> 00:00:10,520
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:23,200 --> 00:00:26,400
<i>Měli bychom uvažovat o koncertu.</i>

3
00:00:26,480 --> 00:00:27,680
Já tě chci v Price.

4
00:00:27,760 --> 00:00:29,240
<i>Price je moc velký.</i>

5
00:00:29,320 --> 00:00:30,560
<i>Oslovit rokenrolové publikum</i>

6
00:00:30,640 --> 00:00:32,280
<i>znamená hrát v jeho prostředí.</i>

7
00:00:32,360 --> 00:00:34,080
<i>Lidi musí mít možnost tančit.</i>

8
00:00:34,160 --> 00:00:35,240
Chcete tančit, nebo ne?

9
00:00:35,320 --> 00:00:36,200
Ano!

10
00:00:36,280 --> 00:00:38,600
Řekni, žes neukradl písničku,
co jsme nahráli.

11
00:00:38,680 --> 00:00:41,160
Jasně, že ne.
Viděls, jak ji před tebou komponuju.

12
00:00:41,240 --> 00:00:42,200
<i>Je to moje píseň.</i>

13
00:00:42,280 --> 00:00:45,120
<i>Napsat píseň na kus papíru
z ní nedělá tvoje dílo.</i>

14
00:00:45,200 --> 00:00:47,080
Podle téhle žaloby není tvoje.

15
00:00:47,160 --> 00:00:48,200
To mě uráží.

16
00:00:48,280 --> 00:00:51,320
Nedovolím, aby kdokoli
zpochybňoval moji čest.

17
00:00:51,400 --> 00:00:52,880
- Promiň, musím jít.
- Promiň.

18
00:00:52,960 --> 00:00:55,240
Řeknu Tinovi o pár drinků
a zapomeneme na to.

19
00:00:55,960 --> 00:00:58,400
Máme spolu nevyrovnané účty.

20
00:00:58,480 --> 00:00:59,760
My dva nemáme nic...

21
00:00:59,840 --> 00:01:01,800
Jen tím, že jsi utekl, to neskončilo.

22
00:01:01,880 --> 00:01:05,240
Nemůžeš mě vinit z plagiátorství.

23
00:01:05,320 --> 00:01:07,840
Tohle je nahrávka z doby před pár lety.
Poslechni si ji.

24
........