1
00:00:50,000 --> 00:01:00,000
Preklad: deanie

2
00:02:29,700 --> 00:02:32,370
Kto chce čítať? No tak...

3
00:02:32,450 --> 00:02:35,570
Ako dlho sem chodíte? Štyri týždne?
Vypočujme si niekoho iného.

4
00:02:39,950 --> 00:02:40,950
Môžete vy...?

5
00:02:42,117 --> 00:02:43,117
Lisa.

6
00:02:43,283 --> 00:02:44,663
Lisa, nevadí vám to?

7
00:02:45,158 --> 00:02:46,948
Nie.

8
00:03:05,992 --> 00:03:07,742
Čomu ste sa venovali tento týždeň?

9
00:03:10,450 --> 00:03:12,070
Krátkym básňam. Haiku.

10
00:03:13,033 --> 00:03:14,033
Ale čo?

11
00:03:14,408 --> 00:03:18,285
- Nevšimol som si, že ju píšeš.
- Napísala som ju na trajekte.

12
00:03:21,700 --> 00:03:22,700
Prečítaš mi ju?

13
00:03:46,575 --> 00:03:48,375
Vysnívaná záhrada kvitne.

14
00:03:49,742 --> 00:03:53,122
Ruže, irisy, floxy... no tu?

15
00:03:54,408 --> 00:03:56,818
Biely krokus preráža betón.

16
00:04:01,950 --> 00:04:03,160
Je dobrá, Lis.

17
00:04:07,575 --> 00:04:08,665
Im sa nepáčila.

18
00:04:10,450 --> 00:04:14,200
Vraj je vykradnutá.

19
00:04:16,533 --> 00:04:18,163
Ale veď to hovoria vždy.

20
00:04:19,367 --> 00:04:21,817
Či je to dobré, či zlé.

21
00:04:25,867 --> 00:04:28,907
Podľa učiteľa sa musím
do básní viac vložiť.

22
00:04:40,325 --> 00:04:41,415
Písala si

23
00:04:44,742 --> 00:04:46,202
o kvetoch pri bazéne?

24
00:04:49,408 --> 00:04:50,408
Áno.

25
........