1
00:02:00,740 --> 00:02:07,839
Ne, ne!

2
00:02:07,940 --> 00:02:09,693
Ne, Trevore!

3
00:02:16,020 --> 00:02:19,412
Trevore, lásko, ne!

4
00:02:34,620 --> 00:02:35,975
Haló?

5
00:02:40,300 --> 00:02:41,655
Je tam někdo?

6
00:02:44,060 --> 00:02:45,415
Je tam někdo?

7
00:02:48,380 --> 00:02:50,213
Je tam někdo naživu?

8
00:03:07,700 --> 00:03:10,739
Haló!
Je vám něco?

9
00:03:11,740 --> 00:03:13,095
Je vám něco?

10
00:03:14,860 --> 00:03:16,409
Dostanu vás odtud.

11
00:03:18,940 --> 00:03:20,295
Vydržte!

12
00:04:17,580 --> 00:04:19,459
Co znamená být šťastný?

13
00:04:20,820 --> 00:04:22,599
HAMILTONOVI

14
00:04:22,700 --> 00:04:25,295
Být spokojený ve světě kolem vás?

15
00:04:29,540 --> 00:04:31,578
Máma říkala, že je to rodina.

16
00:04:34,540 --> 00:04:38,057
Že rodina je srdcem všeho...
i existence.

17
00:04:38,300 --> 00:04:40,418
Bez ní nic nemáme.

18
00:04:45,100 --> 00:04:49,778
Vždycky měla snadný odpovědi,
který zněly tak moudře.

19
00:04:54,100 --> 00:04:55,535
Pak umřela.

20
00:04:57,500 --> 00:04:59,572
Táta umřel s ní.

21
00:05:00,980 --> 00:05:05,134
Potom musel můj brácha David
prodat farmu, kde jsme vyrůstali.

22
00:05:08,300 --> 00:05:10,816
Teď se jen snažíme
být normální rodina.

23
00:05:11,420 --> 00:05:14,414
Snažíme se zjistit,
kam v tomhle světě patříme.

24
00:05:18,940 --> 00:05:20,295
........