1
00:00:11,261 --> 00:00:12,804
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:46,022 --> 00:01:51,027
PŘED DVĚMA TÝDNY

3
00:01:55,824 --> 00:01:57,909
Ptal ses někdy sám sebe,

4
00:01:59,494 --> 00:02:03,164
„Odkud pocházím? Proč tu jsem?“

5
00:02:03,248 --> 00:02:07,252
Prosím tě. Nech mě jít.
Tohle nemusíš dělat.

6
00:02:07,335 --> 00:02:08,920
Pověz, bratře Chalfante.

7
00:02:09,796 --> 00:02:12,590
Víš, jak zemřel tvůj jmenovec
apoštol Lukáš?

8
00:02:13,091 --> 00:02:16,469
Svatý Lukáš? Byl umučený.

9
00:02:16,761 --> 00:02:19,347
Pověšený vzhůru nohama z olivníku.

10
00:02:19,430 --> 00:02:20,765
Prosím, ne.

11
00:02:22,600 --> 00:02:25,603
- Prosím, ne.
- Aby bylo jasno, nechci ti ublížit.

12
00:02:28,898 --> 00:02:30,733
Chci tě zachránit.

13
00:02:32,110 --> 00:02:35,071
No, alespoň tvoji duši.

14
00:02:35,780 --> 00:02:39,701
O čarodějnicích
v Greendale nic nevím. Opravdu.

15
00:02:41,369 --> 00:02:42,954
To je lež.

16
00:02:45,999 --> 00:02:49,711
Tvoje lóže je Církev noci.
Tvůj velekněz je Faustus Blackwood.

17
00:02:49,794 --> 00:02:52,172
Vyslal tě na misi a my,

18
00:02:52,255 --> 00:02:54,507
Řád nevinných,
jsme tě sledovali, Luku.

19
00:02:54,591 --> 00:02:56,176
Tak už dost lží.

20
00:02:56,259 --> 00:02:59,596
Dej mi jména ostatních čarodějnic,
řekni, kde se scházejí

21
00:02:59,679 --> 00:03:02,599
a já zachráním tvoji duši.

22
00:03:07,103 --> 00:03:08,271
Dobře!

23
00:03:10,398 --> 00:03:14,027
Máme lóži, ano. Schází se v lesích.

24
........