1
00:00:11,261 --> 00:00:12,804
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:45,939 --> 00:01:51,945
NA POČÁTKU

3
00:01:56,616 --> 00:01:59,369
Putovala jsem divočinou celé měsíce,

4
00:02:00,245 --> 00:02:01,579
pokud ne roky.

5
00:02:02,747 --> 00:02:05,917
Všechno kromě Zahrady byla široká…

6
00:02:07,293 --> 00:02:09,754
kamenitá pustina.

7
00:02:13,258 --> 00:02:14,884
Tam mě našel.

8
00:02:15,844 --> 00:02:17,220
Ten muž.

9
00:02:18,805 --> 00:02:22,934
Ten nádherný, andělský muž.

10
00:02:25,270 --> 00:02:27,230
Na zádech měl dvě rány.

11
00:02:29,524 --> 00:02:30,775
Zvedl mě ze země.

12
00:02:32,569 --> 00:02:33,695
A potom

13
00:02:35,697 --> 00:02:36,948
jsem já pomohla jemu.

14
00:02:38,241 --> 00:02:40,160
Vyléčila jsem ho.

15
00:02:41,077 --> 00:02:45,582
Nebyla jsem jen první žena,
ale i první čarodějka.

16
00:02:46,374 --> 00:02:50,962
Lilith. A on byl Lucifer. Jitřenka.

17
00:02:51,045 --> 00:02:53,590
Náš budoucí Temný pán.

18
00:02:54,090 --> 00:02:58,553
Byla jsem jeho služebná a on můj pán.

19
00:03:03,975 --> 00:03:09,814
SOUČASNOST

20
00:03:37,634 --> 00:03:38,468
Teto Hildo.

21
00:03:38,551 --> 00:03:41,221
- Kde jsi celou noc byla?
- Teto Zeldo.

22
00:03:41,304 --> 00:03:43,973
Víš vůbec, co se děje? Jaký máš průšvih?

23
00:03:44,057 --> 00:03:47,227
Teto Hildo, teto Zeldo,
chvilku mě poslouchejte.

24
00:03:47,977 --> 00:03:50,813
Slečna Wardwellová mě
donutila vyplnit proroctví,

........