1
00:00:01,598 --> 00:00:06,942
MAGIC BOX
uvádí

2
00:00:11,678 --> 00:00:16,207
Naše galaxie leží mnoho světelných
let od sluneční soustavy vaší Země.

3
00:00:16,358 --> 00:00:18,505
Naše planeta umírá.

4
00:00:19,158 --> 00:00:24,207
Členové "Cechu", naši vládci,
navrhli plán, zoufalý plán,

5
00:00:24,358 --> 00:00:28,247
jak najít útočiště na jiné planetě,
na které by nežily rozumné bytosti.

6
00:00:28,398 --> 00:00:32,184
Hledání je pomalé
a naši už ztráceli naději.

7
00:00:32,798 --> 00:00:35,927
Odpadlická skupina vojáků
našla ideální planetu.

8
00:00:36,078 --> 00:00:39,487
Jejího vůdce nezajímalo,
že je tento ráj obydlený.

9
00:00:39,638 --> 00:00:42,183
Chce zničit váš svět.

10
00:00:42,958 --> 00:00:44,967
Už jsou mezi vámi.

11
00:00:45,118 --> 00:00:48,367
Ukradnou vše, co potřebují ke zbudování
portálu, který spojí naše světy.

12
00:00:48,518 --> 00:00:51,587
Zabijí každého,
kdo se jim postaví.

13
00:00:52,078 --> 00:00:55,784
Sleduji je.
Mám úkol jejich plán překazit.

14
00:00:57,038 --> 00:00:59,185
Za každou cenu.

15
00:01:03,038 --> 00:01:05,967
Brammere 5, přebíráme vás.
Nikdo vás nesleduje.

16
00:01:06,118 --> 00:01:10,381
Pokračujeme v monitorování.
Za dvě míle odbočte.

17
00:01:11,238 --> 00:01:13,738
"Pozor, křehké"

18
00:02:31,958 --> 00:02:34,247
Brammere 5,
podejte zprávu o situaci.

19
00:02:34,398 --> 00:02:38,741
Brammere 5, slyšíte mě?
Přepínám! Jaká je situace?

20
00:03:01,958 --> 00:03:04,742
Konečně!
Pospěšte si.

21
00:03:09,358 --> 00:03:11,887
- Nějaký odpor?
- V podstatě žádný.

........