1
00:00:06,423 --> 00:00:10,427
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:01:11,989 --> 00:01:17,035
PODLE SKUTEČNÉHO PŘÍBĚHU

3
00:01:45,731 --> 00:01:48,650
PAŘÍŽ, 1852

4
00:02:12,341 --> 00:02:15,761
Přestaňte s tím, co děláte.

5
00:02:19,056 --> 00:02:20,766
Dávejte pozor.

6
00:02:25,979 --> 00:02:28,065
K čemu jsou knihy?

7
00:02:29,816 --> 00:02:31,151
K ničemu,

8
00:02:31,652 --> 00:02:34,780
když je neumíme používat k myšlení

9
00:02:36,365 --> 00:02:37,908
a cítění.

10
00:02:40,744 --> 00:02:43,789
Pochybnosti? Otázky?

11
00:02:44,539 --> 00:02:46,416
Zvědavost?

12
00:02:49,086 --> 00:02:52,172
Naslouchejte svému srdci

13
00:02:52,964 --> 00:02:55,008
a sami pochopíte,

14
00:02:55,092 --> 00:02:58,553
jak daleko nás může dovést intelekt.

15
00:02:59,137 --> 00:03:00,305
„Myslím,

16
00:03:00,889 --> 00:03:02,391
tedy jsem.“

17
00:03:02,474 --> 00:03:03,934
To je ono!

18
00:03:04,017 --> 00:03:05,727
Výborně, Bernarde!

19
00:03:05,811 --> 00:03:10,524
Ale náš velký filosof René Descartes
řekl přesně:

20
00:03:10,607 --> 00:03:14,611
„Pochybuji, tedy myslím, tedy jsem.“

21
00:03:17,906 --> 00:03:20,200
Světu nevládne to,

22
00:03:21,118 --> 00:03:23,120
co vidíme.

23
00:03:26,373 --> 00:03:29,376
Kde je? Viděli jste ho?

24
00:03:29,459 --> 00:03:32,587
Kam se poděl?

25
00:03:35,298 --> 00:03:37,467
Co nevidíme,
........