1
00:02:56,220 --> 00:02:59,671
Dámy a pánové,

2
00:02:59,765 --> 00:03:01,224
děvčata a chlapci,

3
00:03:01,683 --> 00:03:03,723
vítejte...

4
00:03:03,811 --> 00:03:07,014
na nejslavnější a nejopravdovější...

5
00:03:07,147 --> 00:03:09,817
Podívané Divokého západu v Americe!

6
00:03:10,526 --> 00:03:11,724
Držte...

7
00:03:11,819 --> 00:03:13,858
si klobouky...

8
00:03:15,280 --> 00:03:17,606
nebo ruce svých nejdražších.

9
00:03:19,993 --> 00:03:22,829
A vraťte se s námi do časů,

10
00:03:22,955 --> 00:03:26,822
kdy se naší krásnou zemí projížděli
kovbojové a indiáni!

11
00:03:27,918 --> 00:03:31,085
Dnes večer nejdřív uvidíte...

12
00:03:31,171 --> 00:03:33,045
náčelníka velkého orla,

13
00:03:33,132 --> 00:03:38,968
prapravnuka slavného
apačského náčelníka Geronima.

14
00:03:39,304 --> 00:03:43,634
Předvede legendární chřestýší tanec,

15
00:03:43,976 --> 00:03:47,641
který bledá tvář ještě nikdy neviděla!

16
00:03:47,855 --> 00:03:49,349
A o tom není pochyb!

17
00:03:49,731 --> 00:03:51,274
Náčelník velký orel!

18
00:04:30,439 --> 00:04:32,811
Mám hrozný strach, Bronco Billy.

19
00:04:33,317 --> 00:04:36,401
První večer je každý trochu nervózní.

20
00:04:36,987 --> 00:04:39,905
Udělej to, jak jsme to nacvičili,
a všechno dobře dopadne.

21
00:04:39,990 --> 00:04:42,908
Dobře, ale stejně se bojím.

22
00:04:47,748 --> 00:04:50,500
Lokni si, udělá ti to dobře.

23
00:04:50,918 --> 00:04:53,622
Náčelníka zase uštkl ten chřestýš.

24
00:04:53,712 --> 00:04:54,743
Sakra!

25
........