1
00:00:00,020 --> 00:00:02,139
Mohl by pomoct s tím,
kdo tě falešně obvinil...

2
00:00:02,140 --> 00:00:04,420
Vsadil bych na toho
parchanta Hansona.

3
00:00:04,627 --> 00:00:06,213
Během onoho slyšení,

4
00:00:06,214 --> 00:00:09,252
byl někdy zmíněn muž
jménem Bannantine?

5
00:00:09,253 --> 00:00:10,925
Jeho svědectví mohlo
vše změnit.

6
00:00:10,926 --> 00:00:13,575
Kdybych se já nebo vy
rozhodl jít proti nim...

7
00:00:13,600 --> 00:00:15,759
Nemáte ponětí,
čeho jsou schopní.

8
00:00:15,760 --> 00:00:17,079
Docela jako Nelson!

9
00:00:17,080 --> 00:00:19,639
A vše na úvěr!
Pokud nenajdu bohatého sponzora.

10
00:00:19,640 --> 00:00:21,279
Pořád si drží odstup?

11
00:00:21,280 --> 00:00:23,959
Je pořád zlomená...
A možná už se to nespraví.

12
00:00:23,960 --> 00:00:26,298
Jsi si jistý, Georgi?
Vážně si to přeješ?

13
00:00:26,323 --> 00:00:27,759
Copak nemám svojí hlavu?

14
00:00:27,760 --> 00:00:32,082
Pane, nemohu svému synovci dovolit,
aby ten dokument podepsal.

15
00:00:32,257 --> 00:00:32,927
Cože?!

16
00:00:32,928 --> 00:00:34,475
Co se s Despardem vídáte,

17
00:00:34,476 --> 00:00:36,354
zostudil jste vládu a ministry.

18
00:00:36,355 --> 00:00:38,639
Teď Koruna chce,
abyste to napravil.

19
00:00:38,640 --> 00:00:40,159
Už jsi šťastná?

20
00:00:40,160 --> 00:00:43,519
S nohama zas pevně na cornwallské
zemi je všechno v pořádku.

21
00:00:43,520 --> 00:00:45,160
Londýn na nás nemůže.

22
00:01:01,422 --> 00:01:03,345
Překlad a časování - Anniie126

........