1
00:00:12,220 --> 00:00:15,974
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:28,129 --> 00:01:29,464
Proč jsi tak překvapená?

3
00:01:30,924 --> 00:01:31,925
To nic.

4
00:01:35,178 --> 00:01:36,387
Počkáš na mě venku?

5
00:01:36,471 --> 00:01:38,556
Jen to tu zabalím.

6
00:01:40,141 --> 00:01:41,226
Jasně.

7
00:01:59,077 --> 00:02:02,080
4. DÍL

8
00:02:52,463 --> 00:02:54,215
Nečekala jsem tě. Co tady děláš?

9
00:02:55,550 --> 00:02:57,093
Chtěl jsem ti to oplatit.

10
00:02:59,596 --> 00:03:01,014
Máš toho ještě hodně?

11
00:03:01,264 --> 00:03:03,224
Jenom si vezmu kabelku a jdu.

12
00:03:03,892 --> 00:03:05,059
Přijedu autem před vchod.

13
00:03:05,894 --> 00:03:06,769
Dobře.

14
00:03:20,700 --> 00:03:21,826
Haló?

15
00:03:24,704 --> 00:03:25,830
Kde jsi?

16
00:03:26,414 --> 00:03:27,457
Odešel jsem z knihovny.

17
00:03:27,749 --> 00:03:30,084
Neviděl jsi mou zprávu?
Proč jsi neodepsal?

18
00:03:30,168 --> 00:03:31,252
To děláš normálně?

19
00:03:35,173 --> 00:03:36,174
Ty jsi...

20
00:03:36,758 --> 00:03:37,926
Viděl jsem ho.

21
00:03:42,180 --> 00:03:44,974
Takže co? Proč ses schoval?

22
00:03:45,433 --> 00:03:48,269
Ani jsme nic neudělali.

23
00:03:48,811 --> 00:03:50,188
Udělala bys, kdybych řekl?

24
00:03:54,859 --> 00:03:56,236
Udělala bys to?

25
00:03:58,196 --> 00:03:59,197
Či-ho.
........