1
00:00:11,970 --> 00:00:15,849
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:56,973 --> 00:00:58,016
Já...

3
00:00:59,267 --> 00:01:00,852
nechci se vdávat.

4
00:01:09,778 --> 00:01:10,862
Říkáte,

5
00:01:13,031 --> 00:01:15,992
že si mého syna nevezmete?

6
00:01:17,494 --> 00:01:20,371
Proto jsem s vámi chtěla
dnes mluvit o samotě.

7
00:01:21,831 --> 00:01:23,416
Není to Gi-seokova chyba.

8
00:01:25,085 --> 00:01:26,753
Kdyby tu byl,

9
00:01:27,337 --> 00:01:30,924
tvářil by se nad věcí.

10
00:01:32,675 --> 00:01:33,843
Tak to ale není.

11
00:01:36,513 --> 00:01:37,555
Prostě jsme...

12
00:01:38,765 --> 00:01:40,975
se odcizili.

13
00:01:45,480 --> 00:01:48,733
8. DÍL

14
00:01:59,994 --> 00:02:02,330
Asi jsme si měli promluvit už dávno.

15
00:02:05,166 --> 00:02:06,376
Mějte se.

16
00:02:31,025 --> 00:02:32,735
Pročpak brečíš?

17
00:02:32,819 --> 00:02:34,696
Co se stalo?

18
00:02:34,779 --> 00:02:36,114
Kde máš mámu?

19
00:02:36,573 --> 00:02:38,283
Víš, kde je maminka?

20
00:02:40,869 --> 00:02:42,954
Určitě brzo přijde.

21
00:02:43,037 --> 00:02:44,414
- Eun-u.
- Tady je.

22
00:02:44,497 --> 00:02:45,874
Už je tady.

23
00:02:45,957 --> 00:02:48,084
Co se stalo?

24
00:02:48,710 --> 00:02:49,919
Tati...

25
00:02:50,336 --> 00:02:52,130
........