1
00:00:12,012 --> 00:00:15,890
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:57,849 --> 00:00:59,934
15. DÍL

3
00:01:00,018 --> 00:01:00,977
Čong-in.

4
00:01:04,022 --> 00:01:05,148
Ty nás...

5
00:01:09,944 --> 00:01:11,112
taky opustíš?

6
00:01:16,618 --> 00:01:20,038
Jestli to tak je, ještě není pozdě.

7
00:01:23,541 --> 00:01:24,501
Je to dobrý.

8
00:01:27,796 --> 00:01:28,838
Jak...

9
00:01:30,298 --> 00:01:31,382
Jak to myslíš?

10
00:01:35,220 --> 00:01:36,221
Hej.

11
00:01:37,347 --> 00:01:38,848
Co se mi snažíš říct?

12
00:01:40,767 --> 00:01:42,018
Proč jsi takový?

13
00:01:43,102 --> 00:01:44,479
Můžu věřit...

14
00:01:49,609 --> 00:01:50,735
tomu, co ke mně cítíš?

15
00:01:55,698 --> 00:01:56,950
Řekni.

16
00:01:58,910 --> 00:01:59,911
Ty nikdy...

17
00:02:03,164 --> 00:02:04,207
Jsi si jistá,

18
00:02:05,208 --> 00:02:06,751
že se tvé city ke mně nezmění?

19
00:02:11,965 --> 00:02:13,091
Chceš říct,

20
00:02:14,342 --> 00:02:15,927
že mi nemůžeš věřit?

21
00:02:20,807 --> 00:02:22,767
Ptám se, jestli můžu.

22
00:02:25,186 --> 00:02:26,813
Myslíš, že se změním?

23
00:02:28,606 --> 00:02:29,607
Já nevím.

24
00:02:32,110 --> 00:02:33,778
Nemůžu to vědět.

25
00:02:39,284 --> 00:02:41,327
Jsi moc opilý. Promluvíme si zítra.

........