1
00:00:09,050 --> 00:00:11,970
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:02:21,516 --> 00:02:24,016
Tra, co se ti stalo?

3
00:02:24,769 --> 00:02:28,769
(Mluví podlingštinou)

4
00:02:28,982 --> 00:02:31,782
Ruce pryč! Nepotřebuju tvou pomoc.

5
00:02:32,527 --> 00:02:33,567
Svatá dobroto!

6
00:02:33,987 --> 00:02:35,197
Jsi starý.

7
00:02:35,572 --> 00:02:39,242
Byl jsi dítě,
když jsem tě naposledy viděla.

8
00:02:43,580 --> 00:02:44,750
Tvůj děd?

9
00:02:45,290 --> 00:02:47,460
Jak dlouho jsem tentokrát byla pryč?

10
00:02:52,964 --> 00:02:54,014
Tak dlouho?

11
00:02:54,090 --> 00:02:56,930
A přesto ne dost na to,
abych viděla celý vesmír.

12
00:02:57,051 --> 00:02:58,141
To ti tedy řeknu.

13
00:02:59,179 --> 00:03:02,679
Vysílat svou mysl,
propalovat se vědomím skrz hvězdy,

14
00:03:02,765 --> 00:03:05,765
to není snadný úkol ani pro Ogru.

15
00:03:07,937 --> 00:03:11,817
Tyhle nohy spí. Probuďte se!
Probuďte se, nohy!

16
00:03:13,818 --> 00:03:15,648
Seženeš pomoc? Já jsem pomoc!

17
00:03:17,280 --> 00:03:18,660
Tahle bolest...

18
00:03:19,032 --> 00:03:20,332
Tohle probuzení...

19
00:03:20,617 --> 00:03:24,617
To může znamenat jedině to,
že Tra stihlo nějaké neštěstí.

20
00:03:25,747 --> 00:03:28,577
Ogra musí zjistit, co se stalo,

21
00:03:28,708 --> 00:03:30,208
a všechno napravit,

22
00:03:30,543 --> 00:03:32,383
pokud už není příliš pozdě.

23
00:03:36,257 --> 00:03:39,087
Na co čekáš? Přines moje svitky!

24
00:03:39,677 --> 00:03:40,677
Hned!
........