1
00:00:49,001 --> 00:00:55,001
The Planets S01E05

2
00:00:55,002 --> 00:01:00,002
Přeložil Belys23

3
00:01:10,880 --> 00:01:12,234
Daleko odsud...

4
00:01:17,640 --> 00:01:19,757
...za Marsem...

5
00:01:22,400 --> 00:01:26,599
...daleko za bouřkami na Jupiteru
a Saturnovými prstenci...

6
00:01:28,080 --> 00:01:30,640
...nastávají uplně jiné podmínky.

7
00:01:33,320 --> 00:01:34,834
Teploty klesají...

8
00:01:36,280 --> 00:01:38,078
...a vzdálenosti mezi světy

9
00:01:38,200 --> 00:01:42,114
se neměří v miliónech
ale v miliardách kilometrů.

10
00:01:44,920 --> 00:01:47,913
Zde leží nejzáhadnější planeta
ze všech.

11
00:01:52,560 --> 00:01:53,710
Uran.

12
00:01:55,920 --> 00:02:01,279
Bledě modře mramorovaný, vísící
v temné zmrzlé hloubce vesmíru.

13
00:02:04,560 --> 00:02:06,074
A dále...

14
00:02:08,080 --> 00:02:10,879
...poslední opravdová planeta Sluneční soustavy.

15
00:02:13,640 --> 00:02:14,790
Neptun.

16
00:02:18,720 --> 00:02:23,556
Mysleli jsme si, že dále za nimi můžeme najít pouze
malé, neživé světy...

17
00:02:23,680 --> 00:02:25,876
...zmrzlé až k jádru.

18
00:02:30,360 --> 00:02:31,999
Jak jsme se mýlili.

19
00:02:34,500 --> 00:02:44,000
Do temnoty
Ledové světy

20
00:02:57,960 --> 00:02:59,758
Žijeme v době,

21
00:02:59,880 --> 00:03:02,918
kdy má naše civilizace
nebývalý dosah.

22
00:03:03,040 --> 00:03:08,513
Jsme téměř trvale přítomni na orbitě a povrchu Marsu,

23
00:03:08,640 --> 00:03:12,600
a máme sondy které obíhají
Merkur, Venuši, Jupiter

........