1
00:00:14,833 --> 00:00:17,250
<i>Ne, posaď Carlose dopředu,</i>
<i>pojedeš vzadu.</i>

2
00:00:17,542 --> 00:00:19,500
<i>A mluv s ním.</i>

3
00:00:19,667 --> 00:00:21,292
<i>Ať ti něco říká, cokoliv.</i>

4
00:00:21,458 --> 00:00:24,167
<i>A co mu mám říct? Já nevím.</i>

5
00:00:24,667 --> 00:00:25,500
Víctore.

6
00:00:25,667 --> 00:00:26,917
Co chceš!

7
00:00:27,083 --> 00:00:28,708
Sakra, vždyť je to dítě.

8
00:00:29,667 --> 00:00:30,542
Je to dítě.

9
00:00:30,667 --> 00:00:34,250
Sklapni a reaguj!
Ne že taky usneš!

10
00:00:35,375 --> 00:00:37,750
- Nic se mu nestane.
- Nenechávej mě tu!

11
00:00:37,917 --> 00:00:40,542
Neber ho ke mně.
Máma ho nesmí vidět!

12
00:00:40,708 --> 00:00:41,542
Kurva!

13
00:00:41,708 --> 00:00:44,208
Zavolej Noře,
ta vždycky ví, co dělat.

14
00:00:44,375 --> 00:00:47,250
Carlosi, prober se... Kurva!

15
00:00:47,417 --> 00:00:48,875
Noro, Noro.

16
00:00:50,208 --> 00:00:51,417
Do prdele, Carlosi!

17
00:00:54,875 --> 00:00:56,250
Mluv s ním.

18
00:00:57,167 --> 00:00:58,000
Víctore?

19
00:00:58,792 --> 00:01:00,708
Řekni mi to, Víctore.

20
00:01:01,083 --> 00:01:03,750
Jedeme k vám. Vezmi mě k vám domů.

21
00:01:05,458 --> 00:01:07,500
Carlosi, neusínej.

22
00:01:08,750 --> 00:01:09,708
Vzbuď se.

23
00:01:10,542 --> 00:01:12,250
Pověz mi něco. Cokoli.

24
00:01:13,917 --> 00:01:15,125
Ty mluvíš?
........