1
00:00:36,588 --> 00:00:38,172
Stýskalo se mi.

2
00:00:45,297 --> 00:00:46,838
Něco není v pořádku?

3
00:00:46,922 --> 00:00:49,463
Necítím se jako kdysi.

4
00:00:54,213 --> 00:00:55,688
Já vím.

5
00:00:56,547 --> 00:00:57,713
Všechno se urovná.

6
00:00:59,005 --> 00:01:01,172
Dostanu Faysala
z tvojí hlavy.

7
00:01:01,547 --> 00:01:02,880
Neboj se.

8
00:01:06,422 --> 00:01:07,547
V tom to není.

9
00:01:10,547 --> 00:01:12,672
Změnily se
moje city k tobě.

10
00:01:13,588 --> 00:01:14,763
Co?

11
00:01:15,088 --> 00:01:16,347
Jak to?

12
00:01:20,963 --> 00:01:23,588
Kvůli tobě
umírají lidé.

13
00:01:29,047 --> 00:01:32,063
Všechno co děláme,
má svoji cenu.

14
00:01:35,547 --> 00:01:38,255
Ale tvoje přítomnost
rozsévá jen smrt.

15
00:01:38,338 --> 00:01:39,922
Dobrá, udělal jsem
chyby, ale...

16
00:01:41,130 --> 00:01:43,380
Levent ti vrazil
nůž do zad.

17
00:01:44,213 --> 00:01:45,880
Faysal mě
dokáže ovládat.

18
00:01:48,630 --> 00:01:50,938
Mohla bych
mluvit dál.

19
00:01:52,213 --> 00:01:54,380
Zabiju je oba,
Leventa i Faysala.

20
00:01:56,338 --> 00:01:57,838
Znovu selžeš.

21
00:01:58,297 --> 00:01:59,838
To není pravda.
Já...

22
00:01:59,922 --> 00:02:02,297
Hakane,
všechno kazíš.

........