1
00:00:16,800 --> 00:00:17,720
<i>Královna.</i>

2
00:00:18,040 --> 00:00:21,160
<i>V šachu se jedná</i>
<i>o nejdůležitější figuru na šachovnici.</i>

3
00:00:22,520 --> 00:00:24,320
<i>Ale ať už je jakkoli silná...</i>

4
00:00:24,920 --> 00:00:27,280
<i>zvítězíte jen, když získáte krále.</i>

5
00:00:31,120 --> 00:00:35,200
<i>Takže když královna Amber zjistí,</i>
<i>že jí Mia sebrala skutečnou odměnu...</i>

6
00:00:35,280 --> 00:00:36,600
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

7
00:00:36,680 --> 00:00:37,840
<i>kdo se chce vsadit...</i>

8
00:00:38,320 --> 00:00:40,200
<i>že začne špinavá hra?</i>

9
00:01:15,960 --> 00:01:16,800
Vypadáš dobře.

10
00:01:18,440 --> 00:01:19,480
Dobře?

11
00:01:19,560 --> 00:01:23,280
Tedy, ne dobře. Skvěle. Vypadáš skvěle.

12
00:01:23,960 --> 00:01:24,800
Já vím.

13
00:01:27,680 --> 00:01:28,640
Ale díky.

14
00:01:29,920 --> 00:01:30,960
Je to milé.

15
00:01:32,720 --> 00:01:33,840
Chceš si zatančit?

16
00:01:35,680 --> 00:01:36,520
Ale zlato.

17
00:01:37,200 --> 00:01:38,440
Na tohle nemáš.

18
00:01:43,640 --> 00:01:44,480
Tadá!

19
00:01:45,640 --> 00:01:47,080
- Co?
- Vidíš to?

20
00:01:47,760 --> 00:01:49,440
Za tou chatkou se někdo schovává.

21
00:01:52,800 --> 00:01:55,400
Nikdo tam není.
Přestaň se pokoušet mě rozptýlit.

22
00:01:55,640 --> 00:01:59,160
Vyrobila jsem ti tohle a ty si to vezmeš.

23
00:02:00,640 --> 00:02:02,240
Ochrání tě před zlými duchy.

24
00:02:02,320 --> 00:02:04,720
Dokáže mě ochránit
před obyčejnou taneční hudbou?
........