1
00:00:49,520 --> 00:00:53,720
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:42,960 --> 00:01:46,920
Tak jo, Robine Hoodíku. Dvě otázky.
Co jsi zač a co tu děláš?

3
00:01:47,240 --> 00:01:49,160
- Nikdo. A nestarej se.
- Co...

4
00:01:49,720 --> 00:01:51,760
Jsi tu s někým?
Slyšela jsem někoho brečet.

5
00:01:53,520 --> 00:01:54,560
Střelils někoho?

6
00:01:54,840 --> 00:01:56,400
Co? Ne.

7
00:01:57,040 --> 00:01:57,960
Nikdo další tu není.

8
00:01:59,200 --> 00:02:02,040
- A já tu taky nejsem. Čau.
- Počkej. Jsi zraněný.

9
00:02:03,120 --> 00:02:05,000
- Jsem v pohodě.
- Na tobě mi nesejde.

10
00:02:05,600 --> 00:02:06,720
Vykradls nám lékárničku.

11
00:02:09,160 --> 00:02:10,920
To ty nám kradeš v táboře.

12
00:02:12,080 --> 00:02:13,200
Proč jsi to musela říct?

13
00:02:14,640 --> 00:02:16,280
Víš, teď tu máme problém.

14
00:02:17,480 --> 00:02:20,960
Nechci, aby někdo věděl, že tu jsem.
A mám pocit, že ty moc mluvíš.

15
00:02:21,440 --> 00:02:23,760
Jestli se mě dotkneš, budu ječet.

16
00:02:26,000 --> 00:02:26,840
Nejspíš.

17
00:02:31,520 --> 00:02:34,400
Hej, klídek. Neublížím ti.

18
00:02:34,480 --> 00:02:36,920
- Vím, že ne.
- Jen potřebuju, abys byla zticha.

19
00:02:39,280 --> 00:02:41,760
Teď, když jsi tady... uděláš mi laskavost.

20
00:02:42,840 --> 00:02:43,680
To určitě.

21
00:02:44,200 --> 00:02:47,280
Já totiž pomáhám klukům,
co se plíží kolem a vyhrožují mi v lese.

22
00:02:47,360 --> 00:02:48,800
Bez výhružek. Obchod.

23
00:02:50,560 --> 00:02:51,840
Vypadl ti, když jsi zakopla.

........