1
00:00:15,200 --> 00:00:19,480
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:03,280 --> 00:01:04,840
<i>Vždy jsem měla ráda rána.</i>

3
00:01:06,200 --> 00:01:08,400
<i>Časná, než se kdokoli probudí.</i>

4
00:01:14,400 --> 00:01:15,920
<i>Příslib nového dne.</i>

5
00:01:17,120 --> 00:01:18,760
<i>A naději, že tenhle bude lepší.</i>

6
00:02:14,080 --> 00:02:16,680
<i>Dnešek ale patří Amber.</i>

7
00:02:28,040 --> 00:02:30,240
<i>Takže, kdo tu ještě bude</i>
<i>při západu slunce?</i>

8
00:02:37,520 --> 00:02:39,440
- Luko, máme problém.
- A kdo ne?

9
00:02:40,720 --> 00:02:42,240
Neusazujte se, nezůstanete tu.

10
00:02:42,520 --> 00:02:43,440
Ptáci.

11
00:02:45,960 --> 00:02:46,800
Ptáci?

12
00:02:48,440 --> 00:02:49,480
Možná má hlad?

13
00:02:50,040 --> 00:02:51,800
„Ptáci“ můžou znamenat „kuře“.

14
00:02:52,120 --> 00:02:53,000
Kuchyně je zavřená.

15
00:02:53,720 --> 00:02:56,560
Připomeň mi, kdy jsem řekl:
„kdykoli se zastav, vezmi přátele“?

16
00:02:56,760 --> 00:02:58,800
Myslím, že to bylo:
„Nikomu o mně neříkej.“

17
00:02:59,320 --> 00:03:00,360
Proč ne?

18
00:03:00,800 --> 00:03:03,000
- Protože mě hledají
- Hledají? Za co?

19
00:03:03,080 --> 00:03:05,000
Za to, co dělám lidem, kteří se moc ptají.

20
00:03:05,880 --> 00:03:09,160
Jo, jasně. Jsi psanec, mimo systém,
to je fuk. Mia ale tvrdí, že máš loď.

21
00:03:09,400 --> 00:03:10,880
A my se musíme dostat z ostrova.

22
00:03:13,720 --> 00:03:17,040
Tak to doufám, že jste dobří plavci,
protože moji loď nedostanete.

23
00:03:17,440 --> 00:03:19,880
- Pochopili jste to, že?
- Jo, pochopili. Super.

........