1
00:00:03,471 --> 00:00:07,684
PÔVODNÝ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,269 --> 00:00:11,062
<i>Vždy som sa rada umývala.</i>

3
00:00:12,897 --> 00:00:13,815
<i>Rada sa kúpem.</i>

4
00:00:16,150 --> 00:00:17,276
<i>Rada sa sprchujem.</i>

5
00:00:24,492 --> 00:00:25,868
<i>Je to moje šťastné miesto.</i>

6
00:00:32,750 --> 00:00:34,043
<i>Bolo to moje šťastné miesto.</i>

7
00:00:42,677 --> 00:00:45,680
<i>Všetkým väzenkyniam z bloku D
budú kontrolovať vši.</i>

8
00:00:45,763 --> 00:00:49,183
<i>Opakujem, všetkým väzenkyniam z bloku D
budú povinne kontrolovať vši.</i>

9
00:00:52,770 --> 00:00:54,439
Hneď padám. Prisahám.

10
00:00:56,149 --> 00:00:59,193
Počkám.
Dúfam, že mi necháš teplú vodu.

11
00:00:59,277 --> 00:01:00,820
Bola vlažná, už keď som prišla.

12
00:01:03,531 --> 00:01:04,449
Tak si pohni!

13
00:01:05,325 --> 00:01:06,868
Dobre, dobre.

14
00:01:08,328 --> 00:01:10,455
Už som hotová. Idem.

15
00:01:10,538 --> 00:01:12,290
To sú ale pekné kozy.

16
00:01:13,458 --> 00:01:15,335
- Ďakujem.
- Ako z televízie.

17
00:01:15,418 --> 00:01:18,963
Stoja samé a majú pekný tvar.

18
00:01:19,047 --> 00:01:20,381
Dobre.

19
00:01:22,633 --> 00:01:26,095
Vieš, že sa žabky dajú kúpiť v sklade?

20
00:01:26,679 --> 00:01:28,306
Ešte mi neprišli peniaze, takže...

21
00:01:28,389 --> 00:01:29,849
Si vynaliezavá.

22
00:01:30,141 --> 00:01:31,476
Musím uznať, ceckaňa.

23
00:01:33,770 --> 00:01:35,271
A teraz mi padaj z cesty.

24
00:01:35,855 --> 00:01:36,689
Dobre.

........