1
00:00:01,586 --> 00:00:07,509
PÔVODNÝ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:07,592 --> 00:00:09,844
NETFLIX UVÁDZA

3
00:00:37,914 --> 00:00:39,624
NÁVŠTEVNÉ HODINY CEZ VÍKEND

4
00:01:25,670 --> 00:01:26,796
Ďakujem veľmi pekne.

5
00:01:27,714 --> 00:01:31,092
Kde máme do príbehu o zrodení
zakomponovať žongléra?

6
00:01:31,175 --> 00:01:33,177
Hovorili ste, že ste otvorená všetkému.

7
00:01:33,261 --> 00:01:35,722
Narodenie Krista sa dá
oslavovať rôznymi spôsobmi,

8
00:01:35,805 --> 00:01:38,099
- nielen spievaním „Joy To The World”.
- Dámy.

9
00:01:38,182 --> 00:01:41,144
Po konkurze som mala v pláne
zveriť vám predstavenie.

10
00:01:41,227 --> 00:01:43,313
Ale ak spolu nevychádzate,
tak to urobím ja

11
00:01:43,396 --> 00:01:46,774
a na predstavení budú dve koledy,
tá žonglérka a potom dobrú noc.

12
00:01:47,901 --> 00:01:49,235
Dohodneme sa.

13
00:01:49,319 --> 00:01:50,445
Samozrejme, kaplánka.

14
00:01:51,487 --> 00:01:52,322
Kto je ďalší?

15
00:01:59,329 --> 00:02:01,831
Do baru príde tučniak a farmár...

16
00:02:01,915 --> 00:02:03,124
Zdravím!

17
00:02:08,421 --> 00:02:09,756
Toto je kačka.

18
00:02:11,925 --> 00:02:14,260
Toto je delfín.

19
00:02:17,722 --> 00:02:19,307
Toto je hus.

20
00:02:19,390 --> 00:02:23,603
<i>Načúvajte zvesti anjelov</i>

21
00:02:23,686 --> 00:02:27,398
<i>Sláva novo narodenému kráľovi</i>

22
00:02:27,482 --> 00:02:30,944
<i>Posolstvo útechy a radosti
Útechy a...</i>

23
00:02:31,027 --> 00:02:36,574
<i>Radosť na svete
Pán prišiel</i>

........