1
00:00:56,613 --> 00:01:01,151
Nebesa, požehnejte těmto duším
a přijměte je skrze své svaté brány.

2
00:01:05,062 --> 00:01:06,784
Hospodin je můj pastýř.

3
00:01:08,087 --> 00:01:09,472
Nebudu mít nedostatek.

4
00:01:11,478 --> 00:01:14,639
Dopřává mi odpočívat
na travnatých pastvinách.

5
00:01:22,669 --> 00:01:25,899
Takže teď počkáme,
než znovu použije svou moc?

6
00:01:31,122 --> 00:01:32,754
To je plán?

7
00:01:38,196 --> 00:01:40,413
Potřebuju se dostat
ke Ztracenému Apoštolovi.

8
00:01:40,415 --> 00:01:44,492
Řidičský průkaz a
k-k-kreditní kartu, prosím.

9
00:01:44,494 --> 00:01:47,387
Ztracený Ap-poštol? Úžasné místo.

10
00:01:48,766 --> 00:01:51,758
B-b-bude to jen chvilka.

11
00:01:55,356 --> 00:01:57,713
Přišli s Bionic Ear, víte?

12
00:01:57,715 --> 00:01:58,837
Cože?

13
00:01:58,840 --> 00:02:01,808
Um... Bionic Ear.

14
00:02:01,811 --> 00:02:04,887
Tady je vynalezli...
v Melbourne.

15
00:02:04,889 --> 00:02:07,607
Taková maličkost. Zadarmo.

16
00:02:07,609 --> 00:02:08,891
Ha.

17
00:02:21,239 --> 00:02:23,406
Problém?

18
00:02:23,408 --> 00:02:25,408
P-p-promiňte, pane.

19
00:02:25,411 --> 00:02:29,388
Zdá se, že nemáme
k dispozici žádné auto.

20
00:02:29,390 --> 00:02:31,765
A co tyhle?

21
00:02:33,468 --> 00:02:35,376
No, uh...

22
00:02:35,378 --> 00:02:39,472
ty ty ty jsou rezervované
na D-d-den...

23
00:02:39,474 --> 00:02:41,340
Den matek.

........