1
00:00:34,201 --> 00:00:40,666
DLOUHÝ ČAS EXISTOVAL SVĚT FAIRŮ
POUZE V MÝTECH A LEGENDÁCH.

2
00:00:50,760 --> 00:00:56,840
DOKUD JE LIDÉ NENAŠLI A NEZAČALI MEZI SEBOU
VÁLČIT KVŮLI BOHATSTVÍ JEJICH SVĚTA

3
00:01:08,319 --> 00:01:14,116
PŘED SEDMI LETY SKONČILA TATO
VÁLKA STAŽENÍM VOJSK REPUBLIKY BURGUE

4
00:01:23,918 --> 00:01:29,423
A ZANECHÁNÍM FAIRŮ POD BRUTÁLNÍ VLÁDOU
PROTIVNÍKŮ REPUBLIKY BURGUE - USKUPENÍM PAKT.

5
00:01:43,312 --> 00:01:48,901
JEJICH BÝVALÁ VLAST SE NYNÍ STALA PEKLEM,
ODKUD SE SNAŽÍ POUZE UPRCHNOUT....

6
00:01:51,987 --> 00:01:53,531
Utíkejte!

7
00:01:53,906 --> 00:01:55,866
PAKTEM OBSAZENÝ ANOUN TIRNANOC

8
00:01:56,742 --> 00:01:57,993
Pospěšte si!

9
00:02:21,976 --> 00:02:23,269
Rychle! Rychle!

10
00:03:04,268 --> 00:03:07,897
Vraťte se, prasata! Zabijte je!

11
00:03:37,676 --> 00:03:42,056
Hej, říkal jsem ti přece, že dostaneš
svůj podíl, až když já dostanu svůj.

12
00:03:42,431 --> 00:03:44,600
Leť zpátky.
- Ne, pojedu s vámi.

13
00:03:44,975 --> 00:03:48,020
Potřebujeme tě. Jsi náš poslední hledač.

14
00:03:48,395 --> 00:03:52,900
Teď už ne. To může převzít nějaký
jiný Pix. Chci odejít do Burgue.

15
00:03:53,275 --> 00:03:57,404
Znáš dohodu. Zaplať za přepravu
nebo si odleť zpět na pevninu.

16
00:03:57,780 --> 00:04:00,240
Se vší úctou, kapitáne. Zůstanu.

17
00:04:00,616 --> 00:04:04,703
Vypadni z mé lodi, než tě
hodím přes palubu!

18
00:04:05,079 --> 00:04:09,792
Jen to zkuste. Vaši chlapci se
ani neodváží vstoupit na ostrov.

19
00:04:10,167 --> 00:04:13,295
Právě jsem přemohla větší bestii,
než jste vy.

20
00:04:13,671 --> 00:04:14,797
Kapitáne!

21
00:04:19,176 --> 00:04:21,303
Pobřežní dělostřelectvo.

22
00:04:25,432 --> 00:04:29,228
Seru na to, zažeň je dolů.
Pryč odsud, chlapi.
........