1
00:00:00,000 --> 00:00:02,954
Cyloni boli vytvorení človekom

2
00:00:03,710 --> 00:00:06,284
Vyvinuli sa

3
00:00:06,774 --> 00:00:09,761
Vzbúrili sa

4
00:00:10,322 --> 00:00:13,255
Existuje mnoho kópií

5
00:00:17,080 --> 00:00:19,472
A majú plán

6
00:00:21,000 --> 00:00:23,329
V minulých častiach

7
00:00:24,945 --> 00:00:27,624
Plukovník Fisk je novým veliteľom Pegasa.

8
00:00:28,935 --> 00:00:31,984
Cylonský plod neobsahuje antigény.

9
00:00:32,130 --> 00:00:33,793
Je z neho univerzálny darca.

10
00:00:33,858 --> 00:00:37,111
- Hovoríte, že ste našli liek na prezidentkinu rakovinu?
- Áno.

11
00:00:45,939 --> 00:00:51,405
Lode dostávajú polovičné prídely.
Kedy sa niektoré z tých zásob dostanú k flotile?

12
00:00:51,677 --> 00:00:54,254
Cieľ už nemá skokové motory.
Patrí iba vám.

13
00:01:05,646 --> 00:01:09,359
Je v poriadku.
Opakujem, Apollo je v poriadku.

14
00:01:09,735 --> 00:01:12,425
Buďme radi, že sme sa obaja vrátili živí, dobre?

15
00:01:12,507 --> 00:01:14,185
To je ono, Kara.

16
00:01:14,803 --> 00:01:17,353
Ja som sa nechcel vrátiť živý.

17
00:01:34,809 --> 00:01:36,545
Nevystrelíte.

18
00:01:37,542 --> 00:01:39,117
Nie ste ako ja.

19
00:01:47,658 --> 00:01:49,190
"Cloud 9"
O 48 hodín skôr

20
00:01:54,934 --> 00:01:57,724
Hej, hej. Hej, nechoď.

21
00:01:58,747 --> 00:02:00,170
Prepáč.

22
00:02:00,328 --> 00:02:02,027
Myslela som, že ešte spíš.

23
00:02:03,942 --> 00:02:06,340
Mala si ma vykopnúť z postele už pred hodinou.

24
00:02:09,001 --> 00:02:11,738
Keď kvôli mne bude meškať Raptor z Galacticy, ...
........