1
00:00:28,671 --> 00:00:31,649
Sakra! Kdy už konečně
přestaneš otravovat?

2
00:00:31,649 --> 00:00:33,141
- Podívejte, pane...
- Ne.

3
00:00:33,723 --> 00:00:35,741
A co má žena?

4
00:00:36,499 --> 00:00:38,016
Jeho žena...

5
00:00:39,015 --> 00:00:42,128
Uh, jeho žena...
Nemůžeme ji sehnat.

6
00:00:43,104 --> 00:00:46,107
- Nejsme schopni ji...
- Dost těch keců.

7
00:00:46,107 --> 00:00:50,857
Dal jsem ti 20 minut na to, abys našel
mou ženu. To bylo před 40 minutami.

8
00:00:50,857 --> 00:00:53,705
Hned, jak ji seženeme, vám dáme vědět.

9
00:00:53,705 --> 00:00:55,558
AŤ SE VZDÁ

10
00:00:57,301 --> 00:01:01,011
Nejdříve bych ale rád, kdybyste se
zamyslel nad svou situací.

11
00:01:01,011 --> 00:01:04,828
Váš bratr je raněný, ale žije.

12
00:01:04,828 --> 00:01:08,516
To znamená, jestli výjdete
neozbrojený ven...

13
00:01:08,516 --> 00:01:11,133
Zajistíš mi, že nepůjdu do vězení?

14
00:01:11,133 --> 00:01:15,689
Podívejte, pane, já nejsem soudce, samozřejmě,
ale jestli se vzdáte dobrovolně,

15
00:01:15,689 --> 00:01:19,075
pak můžete dostat tak tři, čtyři roky.

16
00:01:19,075 --> 00:01:21,067
Tři, čtyři roky?

17
00:01:23,836 --> 00:01:25,817
Takže, teď jsou to tři, čtyři roky.

18
00:01:27,497 --> 00:01:30,298
Předtím jsi řekl,
že maximálně jeden rok.

19
00:01:32,017 --> 00:01:37,845
Ano, já...
Podívejte, já nejsem soudce, jistě.

20
00:01:37,845 --> 00:01:40,609
Nesnaž se mě nasrat, chlape.

21
00:02:24,738 --> 00:02:27,202
Jak ti to může připadat směšné?

22
00:02:30,946 --> 00:02:33,611
No? Poslouchám tě.

23
00:02:34,647 --> 00:02:38,178
........