1
00:00:01,467 --> 00:00:07,394
<i>Mŕtvi sa vrátia,
aby zničili ľudstvo.</i>

2
00:00:07,500 --> 00:00:10,969
- Prestaňte!
- Uzavrel som zmluvu s diablom.

3
00:00:11,900 --> 00:00:17,078
Skutočná tragédia
sa ešte len začala.

4
00:00:17,100 --> 00:00:21,637
<i>Zavolali ho do Tokia.
Chvíľu tam pobudol a povedal,</i>

5
00:00:22,277 --> 00:00:24,311
<i>že tam získal zvláštnu moc.</i>

6
00:00:24,311 --> 00:00:27,175
Niekto je tam zamknutý.

7
00:00:27,600 --> 00:00:29,290
<i>Vravel, že tú moc
získal od niekoho</i>

8
00:00:29,290 --> 00:00:31,753
<i>- s nadprirodzenými schopnosťami.
- Sadako Jamamura.</i>

9
00:00:43,200 --> 00:00:47,841
<i>Má obsahovať odkaz
od Kráľa hrôzy.</i>

10
00:00:49,600 --> 00:00:52,347
<i>Aby ste sa dostali k odkazu,
potrebujete heslo,</i>

11
00:00:52,347 --> 00:00:56,153
<i>no keď rozšifrujete kód,
dokážete ho otvoriť.</i>

12
00:00:56,500 --> 00:00:59,125
<i>Heslom je KRUH.</i>

13
00:01:00,608 --> 00:01:02,106
To je ten disk!

14
00:01:02,106 --> 00:01:06,450
- Vieme zastaviť vysielanie?
- Zadám heslo.

15
00:01:24,200 --> 00:01:25,100
Nedívaj sa!

16
00:01:25,303 --> 00:01:27,160
KRUH

17
00:01:39,879 --> 00:01:42,368
- Počítač!
- Čo sa deje?

18
00:01:59,382 --> 00:02:02,763
Máme malý problém.
Chvíľu vydržte.

19
00:02:11,700 --> 00:02:13,443
Čo sa to deje?

20
00:02:32,920 --> 00:02:36,568
Stredoškolský profesor
a niekto z polície...

21
00:02:37,500 --> 00:02:39,065
Zvláštna kombinácia.

22
00:02:39,780 --> 00:02:42,420
Tak o čo ide?
........