1
00:02:06,708 --> 00:02:09,981
Máte návštěvu,
slečno...paní Savageová?

2
00:02:13,068 --> 00:02:15,068
DSS.

3
00:02:16,948 --> 00:02:19,548
Detektiv senior seržant.

4
00:02:19,988 --> 00:02:22,807
Řeknu mu, aby to zkrátil.

5
00:02:44,828 --> 00:02:47,108
Dobrý den, šéfe.

6
00:02:49,908 --> 00:02:53,363
Vytáhl sis černého Petra, že jo?

7
00:02:53,748 --> 00:02:57,027
8:1

8
00:02:57,028 --> 00:03:00,947
Je od tebe moc hezké,
žes mi přenesl květiny.

9
00:03:00,948 --> 00:03:03,590
Kytky tě moc nezajímají, že jo?

10
00:03:03,591 --> 00:03:04,799
Ne, nezajímají.

11
00:03:12,628 --> 00:03:15,627
Alexe je mi líto.
Všichni vyjadřují upřímnou...

12
00:03:15,628 --> 00:03:20,428
Zkrať to, Hardingu.
Tohle není zdvořilostní návštěva.

13
00:03:25,108 --> 00:03:28,707
Včera večer se na Waiheke Island
objevil chlapec.

14
00:03:28,708 --> 00:03:31,139
Ten, co byl několik let pohřešovaný.

15
00:03:31,140 --> 00:03:32,467
Nathan Baum?

16
00:03:32,468 --> 00:03:33,668
Jo.

17
00:03:35,508 --> 00:03:39,599
- Kde se našlo tělo?
- Je živý.

18
00:03:40,228 --> 00:03:42,933
Stál uprostřed silnice,
jako by spadl z nebe.

19
00:03:43,828 --> 00:03:46,308
Nathan Baum je naživu?

20
00:03:46,748 --> 00:03:49,667
Neřekl ani slovo, ale...

21
00:03:49,668 --> 00:03:51,668
...dal mám tohle.

22
00:04:07,308 --> 00:04:09,282
Rodiče byli informováni.

23
00:04:09,283 --> 00:04:13,227
Byl bych rád, kdyby ses
na to podívala, ale začínáme.

........