1
00:00:01,143 --> 00:00:05,100
Přeložil doummais

2
00:00:06,101 --> 00:00:10,101
Do CZ vasabi
www.titulky.com

3
00:00:16,700 --> 00:00:18,860
Jedna, dva, tři.

4
00:00:18,900 --> 00:00:21,340
Čtyři...

5
00:00:33,500 --> 00:00:35,300
Glorie.

6
00:00:35,540 --> 00:00:37,180
Dnes se k tobě přidám.

7
00:00:37,220 --> 00:00:39,900
Šéf mi o ničem nemluvil...

8
00:00:39,940 --> 00:00:41,420
Změnilo se to na poslední chvíli.

9
00:00:42,900 --> 00:00:43,860
Kde je zbytek?

10
00:00:43,900 --> 00:00:46,380
Ještě to není naložené.

11
00:00:46,420 --> 00:00:48,860
Co je vevnitř?

12
00:00:48,900 --> 00:00:51,740
Není to jedno?

13
00:00:59,780 --> 00:01:01,220
Pojďme naložit zbytek.

14
00:01:01,260 --> 00:01:02,540
Ano.

15
00:01:09,555 --> 00:01:11,555
VDOVA

16
00:01:11,580 --> 00:01:13,540
Myslíš si, že ti to

17
00:01:13,580 --> 00:01:15,980
- poslal tvůj manžel?
- Nevím.

18
00:01:16,020 --> 00:01:18,020
Proč, po tak dlouhé době,
proč by...

19
00:01:18,060 --> 00:01:20,436
- Jak do toho zapadá Pieter Bello?
- Pie... Promiňte, Pieter kdo?

20
00:01:20,460 --> 00:01:23,140
Na tom záznamu s Willem
byl muž, který měl zbraň.

21
00:01:23,180 --> 00:01:25,460
Pieter Bello. Bývalý voják.
Co to děláš?

22
00:01:25,500 --> 00:01:28,340
Vím, co dělám.
Domů jen tak nepůjdu.

23
00:01:28,380 --> 00:01:30,340
Teď určitě ne.

24
........