1
00:00:31,200 --> 00:00:34,800
Egypt, 240 př.n.l.

2
00:01:49,809 --> 00:01:52,109
Rashaeelova hrobka.

3
00:02:13,334 --> 00:02:14,433
Sebeku.

4
00:02:17,304 --> 00:02:20,304
Sebeku.
Narmerovi muži se blíží!

5
00:02:34,321 --> 00:02:36,120
Sebeku.

6
00:02:37,044 --> 00:02:39,944
Narmerovi muži
nás nesmí objevit!

7
00:02:40,027 --> 00:02:43,627
Reheemo!
Náš čas se chýlí ke konci.

8
00:02:45,166 --> 00:02:46,664
Sebeku.

9
00:03:22,588 --> 00:03:25,588
Odpusť jim!
Netuší, kdo jsi.

10
00:03:29,012 --> 00:03:31,512
Znovu se setkáme...

11
00:03:32,536 --> 00:03:36,536
...ať už na tomto světě
nebo v podsvětí.

12
00:03:38,860 --> 00:03:40,860
Ani samotný Hádes...

13
00:03:42,584 --> 00:03:45,184
...nás nerozdělí.

14
00:04:10,066 --> 00:04:13,566
Až se vrátím, můj hněv
dopadne bez slitování na všechny!

15
00:04:17,391 --> 00:04:18,790
Reheemo!

16
00:04:33,514 --> 00:04:35,514
Odpusť, lásko!

17
00:04:39,738 --> 00:04:42,138
Koloběh byl přerušen!

18
00:05:12,680 --> 00:05:14,078
Reheemo!

19
00:05:25,002 --> 00:05:29,002
přeložil graves9

20
00:07:28,882 --> 00:07:30,916
Ztracené město Saqqara,

21
00:07:32,786 --> 00:07:34,820
domov prvních lidí.

22
00:07:36,390 --> 00:07:38,489
Vystavěné z hlíny.

23
00:07:39,660 --> 00:07:42,427
U-khany Sesebek
a jeho láska Reheema Mense

24
........