1
00:00:13,138 --> 00:00:17,809
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,893 --> 00:00:20,311
POZNALI

3
00:00:20,395 --> 00:00:22,939
JSME SE

4
00:00:32,907 --> 00:00:34,367
TI DVA

5
00:00:34,451 --> 00:00:38,246
POZNALI MNOHO LIDÍ

6
00:00:38,747 --> 00:00:43,126
STRÁVILI SPOLU SPOUSTU ČASU

7
00:00:45,336 --> 00:00:47,547
A PŘEČETLI MNOHO KNIH

8
00:00:47,630 --> 00:00:50,258
PROCHÁZELI SE, CESTOVALI, ČETLI

9
00:00:50,633 --> 00:00:53,470
LÁSKA, ČAS, PŘÁTELSTVÍ, KOMUNIKACE

10
00:00:55,138 --> 00:00:59,476
ZNOVU OTEVÍRÁM KNIHU O TOBĚ

11
00:01:03,021 --> 00:01:06,649
DÍL 9

12
00:01:10,403 --> 00:01:11,988
Je to moc krásné.

13
00:01:13,782 --> 00:01:14,783
Já vím.

14
00:01:24,042 --> 00:01:25,001
Dan-i, máš teď něco?

15
00:01:26,252 --> 00:01:27,754
Můžeme se sejít?

16
00:01:31,966 --> 00:01:33,134
Eun-ho, venku sněží.

17
00:01:33,760 --> 00:01:34,761
Díváš se na to?

18
00:01:38,681 --> 00:01:40,475
EUN-HO, VENKU SNĚŽÍ. DÍVÁŠ SE NA TO?

19
00:01:46,356 --> 00:01:49,776
Sníh mi někoho připomíná.

20
00:01:57,283 --> 00:02:00,203
EUN-HO, VENKU SNĚŽÍ. DÍVÁŠ SE NA TO?

21
00:02:20,932 --> 00:02:22,308
Že by měla tak napilno?

22
00:02:23,977 --> 00:02:25,854
Eun-ho zase neodepisuje.

23
00:02:34,612 --> 00:02:36,698
Místo „miluji tě“

24
00:02:36,823 --> 00:02:39,033
řekl Soseki Natsume:
„Ten měsíc je krásný.“

25
00:02:39,284 --> 00:02:41,703
Té noci jsem si na něj vzpomněl.
........