1
00:00:13,138 --> 00:00:17,809
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,601 --> 00:00:19,769
POZNALI

3
00:00:20,186 --> 00:00:22,355
JSME SE

4
00:00:32,824 --> 00:00:33,950
TI DVA

5
00:00:34,034 --> 00:00:37,829
POZNALI MNOHO LIDÍ

6
00:00:38,538 --> 00:00:42,125
STRÁVILI SPOLU SPOUSTU ČASU

7
00:00:44,919 --> 00:00:47,172
A PŘEČETLI MNOHO KNIH

8
00:00:47,255 --> 00:00:49,924
PROCHÁZELI SE, CESTOVALI, ČETLI

9
00:00:50,675 --> 00:00:52,927
LÁSKA, ČAS, PŘÁTELSTVÍ, KOMUNIKACE

10
00:00:55,054 --> 00:00:59,184
ZNOVU OTEVÍRÁM KNIHU O TOBĚ

11
00:01:02,645 --> 00:01:05,523
DÍL 10

12
00:01:11,112 --> 00:01:12,238
Něco se

13
00:01:13,073 --> 00:01:14,282
ve mně změnilo.

14
00:01:15,867 --> 00:01:17,577
A není to tím, že jako čtenářka

15
00:01:18,286 --> 00:01:20,246
se teď díváš na věci jinak?

16
00:01:21,247 --> 00:01:23,416
Kniha samotná se nezměnila.

17
00:01:24,959 --> 00:01:26,961
Jsem si jistý, že ses změnila ty.

18
00:01:27,712 --> 00:01:29,172
Změnilo se

19
00:01:29,881 --> 00:01:31,341
srdce čtenářky.

20
00:01:33,384 --> 00:01:35,220
Jak se změnilo?

21
00:01:52,237 --> 00:01:54,948
Jestlipak už slečna Song odešla?

22
00:01:56,241 --> 00:01:57,492
Zdá se, že odešla.

23
00:01:59,661 --> 00:02:01,663
Jejda, promiň.

24
00:02:02,080 --> 00:02:04,207
Vteřinku jsem myslela na něco jiného.

25
00:02:05,166 --> 00:02:06,793
Zřejmě jsem celou noc neviditelný,

........