1
00:00:06,006 --> 00:00:07,757
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:07,841 --> 00:00:08,758
Co myslíš?

3
00:00:08,842 --> 00:00:11,302
Teda, to je krásná modlitebna!

4
00:00:12,512 --> 00:00:13,346
Dětský pokoj.

5
00:00:14,222 --> 00:00:15,306
Jo. Co jsem řekla?

6
00:00:15,390 --> 00:00:18,977
Podal jsem na tebe žalobu
pro sexuální obtěžování.

7
00:00:19,519 --> 00:00:21,271
Proč jsi to udělal?

8
00:00:21,980 --> 00:00:24,607
Fuj! Samé cereálie a <i>pico de gallo!</i>

9
00:00:24,691 --> 00:00:26,401
To je moje zbraň? Dej mi ji!

10
00:00:26,484 --> 00:00:27,777
Tohle je sebeobrana!

11
00:00:28,069 --> 00:00:28,945
Běžte!

12
00:00:38,455 --> 00:00:39,914
Fajn, už jdu.

13
00:00:39,998 --> 00:00:41,374
Přestaňte! Slyším!

14
00:00:43,626 --> 00:00:45,795
Co takhle být příště hlasitější?

15
00:00:46,171 --> 00:00:47,172
Proč?

16
00:00:47,255 --> 00:00:48,131
Proč?

17
00:00:49,632 --> 00:00:50,592
Přejete si?

18
00:00:51,217 --> 00:00:52,302
Kate Fosterová?

19
00:00:52,385 --> 00:00:53,303
Proč?

20
00:00:53,386 --> 00:00:55,555
Nejdřív musíte říct ano, nebo ne.

21
00:00:55,972 --> 00:00:57,098
Ježíši... do háje.

22
00:00:57,182 --> 00:00:59,184
- To je předvolání?
- Ne.

23
00:00:59,684 --> 00:01:01,519
- Fajn, jsem...
- Nesu předvolání.

24
00:01:01,603 --> 00:01:03,688
- Nemusíte to říkat.
- Předvolání.

........