1
00:01:23,459 --> 00:01:27,922
Následujte mě, táhnu do bitvy
proti zasranému Paktu.

2
00:01:28,297 --> 00:01:32,927
Budeme bojovat
tak že zaútočíme a vydržíme pohromadě

3
00:01:34,178 --> 00:01:37,598
Je to obtížná cesta,
ale jiná neexistuje,

4
00:01:37,973 --> 00:01:41,769
protože jsme vojáci z Burgue.

5
00:01:42,144 --> 00:01:45,898
Slávou ověnčen, věčně kamarádi.

6
00:01:46,273 --> 00:01:50,528
Navždy bratři z Burgue.

7
00:01:51,487 --> 00:01:54,365
Jdi těžkou cestou do Mirianny.

8
00:01:54,740 --> 00:02:00,454
Následujte mě, táhnu do bitvy
proti zasranému Paktu.

9
00:02:01,038 --> 00:02:02,706
Vidíš něco?

10
00:02:06,877 --> 00:02:08,003
Pane.

11
00:02:12,675 --> 00:02:14,385
Ano, je to tam nahoře.

12
00:02:19,932 --> 00:02:23,769
Vozy stát, jedeme vzhůru.
Zastavit vozy!

13
00:03:49,188 --> 00:03:51,273
Ukázat vlajku.

14
00:03:53,525 --> 00:03:55,069
Ukázat vlajku.

15
00:04:54,253 --> 00:04:56,505
Jsme Burguané.

16
00:04:56,880 --> 00:04:58,716
Nechceme vám ublížit.

17
00:05:34,043 --> 00:05:37,796
Podle Tainské dohody mezi
vašim hrdým královstvím

18
00:05:38,172 --> 00:05:40,215
a Burgskou republikou

19
00:05:40,591 --> 00:05:44,344
rekvíruje tímto 13. kompanie
dragounů toto místo,

20
00:05:44,803 --> 00:05:47,264
za účelem obrany země.

21
00:05:47,639 --> 00:05:50,684
Telegrafní linka,
která není odtud daleko,

22
00:05:51,060 --> 00:05:53,145
spojuje High Bresail s frontou

23
00:05:53,520 --> 00:05:55,564
a je velmi důležitá pro vedení války.

........