1
00:00:35,327 --> 00:00:37,246
<i>3. VÁLKA NA OSTROVĚ KODŽEDO</i>

2
00:00:37,246 --> 00:00:39,957
<i>Čestně prohlašujeme,
že se jedná o pravdivé zprávy.</i>

3
00:00:44,962 --> 00:00:47,256
<i>25. června 1950,</i>

4
00:00:47,256 --> 00:00:48,882
<i>náhlá invaze Severu</i>

5
00:00:48,882 --> 00:00:52,928
<i>zatlačila Jižní Koreu
k jihu k řece Nakdong</i>

6
00:00:53,011 --> 00:00:55,514
<i>a ta čelila bezprostřední hrozbě,
že prohraje válku.</i>

7
00:00:55,764 --> 00:00:59,852
<i>Díky účasti spojenecké armády
USA došlo k obratu</i>

8
00:00:59,935 --> 00:01:01,770
<i>a Jih se agresivně posunoval zpět.</i>

9
00:01:01,854 --> 00:01:04,857
<i>Očekávalo se, že válka brzy skončí.</i>

10
00:01:05,357 --> 00:01:09,152
<i>Do bojů se ovšem vmísila
početná čínská komunistická armáda</i>

11
00:01:09,278 --> 00:01:11,154
<i>a osud války byl nejistý.</i>

12
00:01:11,238 --> 00:01:14,950
<i>Korejská válka se změnila
ve válku dvou mocností.</i>

13
00:01:15,951 --> 00:01:20,956
<i>Bylo zajato asi
140 000 vojáků ze Severu a Číny.</i>

14
00:01:21,039 --> 00:01:25,002
<i>V nejjižnější části
na ostrově Kodžedo byl zřízen</i>

15
00:01:25,335 --> 00:01:28,964
<i>obrovský zajatecký tábor,
který vězně izoloval.</i>

16
00:01:36,054 --> 00:01:39,808
<i>Podle Ženevské úmluvy, která dohlíží
na lidská práva válečných zajatců,</i>

17
00:01:39,933 --> 00:01:44,605
<i>byla zajatcům zaručena
možnost vzdělání, volný čas</i>

18
00:01:44,688 --> 00:01:48,775
<i>a lepší zacházení než
severokorejským civilistům a vojákům.</i>

19
00:01:49,026 --> 00:01:52,279
<i>Během té doby stoupá
počet repatriovaných,</i>

20
00:01:52,279 --> 00:01:54,698
<i>kteří se po válce
nechtějí vrátit na Sever.</i>

21
00:01:55,908 --> 00:01:56,992
<i>ZNIČTE AMÍCKÉ OKUPANTY!</i>

22
00:01:56,992 --> 00:01:59,995
........