1
00:00:13,328 --> 00:00:16,800
Carnival Row
S01E01: Bůh temnot se probouzí

2
00:00:17,000 --> 00:00:20,000
Překlad: Olasek, Karelidas, Fakulo
Korekce: hermionablack, Olasek

3
00:00:34,000 --> 00:00:40,000
<i>Po staletí byla domovina fae
místem mýtů a legend.</i>

4
00:00:51,000 --> 00:00:56,000
<i>Než přišli lidé z mnoha říší,
aby bojovali o její bohatství.</i>

5
00:01:08,000 --> 00:01:14,000
<i>Před 7 lety tato válka skončila
po kapitulaci Burgijské republiky,</i>

6
00:01:24,000 --> 00:01:29,000
<i>jež zanechala fae pod nadvládou
jejich rivala, Paktu.</i>

7
00:01:43,000 --> 00:01:48,000
<i>Nyní je domovina fae peklem,
z něhož touží uprchnout.</i>

8
00:01:52,500 --> 00:01:54,534
<i>území Anounu okupované Paktem
Tirnanoc</i>

9
00:01:55,908 --> 00:01:57,284
Honem!

10
00:02:00,037 --> 00:02:02,081
Dělej, utíkej!

11
00:03:03,851 --> 00:03:05,853
Zastavte ji, vy líní červi!

12
00:03:05,895 --> 00:03:07,897
Dělejte!

13
00:03:36,508 --> 00:03:39,720
Už jsem ti to říkal.

14
00:03:39,762 --> 00:03:41,722
Podíl dostaneš,
až já dostanu svůj.

15
00:03:41,764 --> 00:03:42,890
- A teď leť.
- Ne.

16
00:03:42,932 --> 00:03:44,475
Tentokrát pojedu s vámi.

17
00:03:44,516 --> 00:03:46,477
To určitě!
Potřebujeme tě tady.

18
00:03:46,518 --> 00:03:49,396
- Jsi naše poslední spojka.
- Končím, dobře?

19
00:03:49,438 --> 00:03:51,565
Ať vám hledá
pasažéry jiná víla.

20
00:03:51,607 --> 00:03:52,650
Jedu do Burgue.

21
00:03:52,691 --> 00:03:54,234
Znáš dohodu.

22
00:03:54,276 --> 00:03:57,480
Pohni zadkem a vrať se na břeh,
........