1
00:00:06,006 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,220 --> 00:00:12,095
REŽIM ŘÍZENÍ

3
00:00:12,179 --> 00:00:15,224
Dosáhla jsem 4/7 výkonu čipu.

4
00:00:15,390 --> 00:00:18,936
Nemůžu uvěřit, že jsem takový hazardér.

5
00:00:19,019 --> 00:00:21,688
Kdo by to zkoušel, že?

6
00:00:21,772 --> 00:00:24,316
Mám pravdu? Co říkáš?

7
00:00:24,441 --> 00:00:26,652
Zatraceně. Vůbec tě nejde ignorovat!

8
00:00:27,361 --> 00:00:28,987
Díky za poklonu!

9
00:00:29,488 --> 00:00:30,447
Nešlo o poklonu!

10
00:00:32,824 --> 00:00:33,951
Kde jsme?

11
00:00:34,368 --> 00:00:35,911
Potřebuju pauzu.

12
00:00:35,994 --> 00:00:37,871
Ten robot snad nezmlkne.

13
00:00:38,413 --> 00:00:40,415
- To myslíš mě?
- Ano, tebe.

14
00:00:40,541 --> 00:00:42,334
Ta vzadu spala celý den.

15
00:00:43,126 --> 00:00:44,253
Zatraceně.

16
00:00:45,212 --> 00:00:46,088
Tady to je!

17
00:00:46,171 --> 00:00:47,589
ZÁBAVNÝ MARKET TOWN

18
00:00:47,673 --> 00:00:52,886
Zábavný Market Town! „Nejlepší město,
kde utratit veškeré úspory"!

19
00:00:53,011 --> 00:00:55,514
Příšerný slogan, ale snad bude legrace!

20
00:00:56,056 --> 00:00:57,558
Neděláme to pro legraci!

21
00:00:57,891 --> 00:00:59,977
Vy běžte pro nářadí.

22
00:01:00,435 --> 00:01:02,312
Já se podívám po jídle.

23
00:01:02,437 --> 00:01:06,733
Něco pořádného,
ne koktejl rozpouštějící vnitřnosti,

24
00:01:06,900 --> 00:01:09,361
co mi tuhle namíchala ta holka.

25
........