1
00:00:16,633 --> 00:00:18,233
Myslíš, že bych tady neměl být, že?

2
00:00:18,233 --> 00:00:19,767
Když se ptáš tak ne.

3
00:00:19,767 --> 00:00:21,600
Dokud nezjistíš,
kde je tvoje manželka.

4
00:00:21,600 --> 00:00:23,667
Tu noc, co Sarah zmizela
odešel z hospody dřív.

5
00:00:23,667 --> 00:00:26,867
Ale vždyť byl celou noc s tebou.

6
00:00:27,367 --> 00:00:28,833
Nebyl?

7
00:00:30,033 --> 00:00:31,067
Ne celou noc.

8
00:00:32,000 --> 00:00:33,467
Kryl jsem ho.

9
00:00:33,467 --> 00:00:34,867
Opravdu chceš jít do vězení

10
00:00:34,867 --> 00:00:36,500
za bránění spravedlnosti?

11
00:00:36,500 --> 00:00:38,033
Vyřeším to.

12
00:00:38,667 --> 00:00:40,133
Musím vědět, kam jsi šel.

13
00:00:42,000 --> 00:00:44,433
- Proč by mi David lhal?
- Sledovala jsem ho.

14
00:00:44,433 --> 00:00:47,233
Asi vím, proč je detektiv
inspektor tak tajemný.

15
00:00:47,233 --> 00:00:48,967
Myslím, že má jinou ženu.

16
00:00:48,967 --> 00:00:50,167
Ona má dítě.

17
00:00:50,167 --> 00:00:51,400
Cože, Davidovo?

18
00:00:55,167 --> 00:00:56,967
Moc dobře vím,
kde jsi byla.

19
00:00:58,800 --> 00:01:00,833
Pokud vy dva budete
jednat za mými zády

20
00:01:00,833 --> 00:01:02,333
můžete se rozloučit
se svojí prací

21
00:01:02,333 --> 00:01:04,633
a rovněž s výplatou svojí penze.

22
00:01:48,733 --> 00:01:49,767
Maguire.

23
00:02:22,833 --> 00:02:25,400
Neobtěžuj se vracet!

24
........