1
00:00:15,011 --> 00:00:17,312
<i>Sadako je tu.</i>

2
00:00:17,312 --> 00:00:20,794
<i>Veď zomrela pred 23 rokmi!</i>

3
00:00:20,794 --> 00:00:24,696
- Je tu... na tomto disku.
- To je...

4
00:00:24,696 --> 00:00:27,310
Zhabal som ho z televíznej stanice.

5
00:00:27,310 --> 00:00:30,486
Ak vymažete jeho obsah,
Sadako zmizne z tohto sveta.

6
00:00:30,486 --> 00:00:32,526
<i>Čo ak Sadako vedela,
že dáta čoskoro vymažeme?</i>

7
00:00:32,526 --> 00:00:36,989
<i>Tak sa skopírovala do iného počítača...</i>

8
00:00:37,200 --> 00:00:40,711
<i>Sadako existuje v nejakom
ďalšom počítači.</i>

9
00:00:40,711 --> 00:00:43,245
Však poznáte Sadako Jamamuru?

10
00:00:43,576 --> 00:00:48,219
Pred rokom ste prišli
o niečo vzácne, však?

11
00:00:48,600 --> 00:00:52,200
To, o čo ste prišli, sa vám vráti.

12
00:00:52,200 --> 00:00:55,549
Je tu Takanori.
Prišiel ma pozrieť.

13
00:01:09,600 --> 00:01:11,113
Takanori?

14
00:01:20,080 --> 00:01:22,695
- Takanori...
- Ocko!

15
00:01:34,060 --> 00:01:36,101
<i>Niet pochýb, je to Takanori.</i>

16
00:01:37,663 --> 00:01:39,762
<i>Naozaj je nažive.</i>

17
00:01:40,800 --> 00:01:42,638
<i>To je nemožné!</i>

18
00:01:51,909 --> 00:01:57,014
<i>No ak je to pravda,
kto je ten chlapec?</i>

19
00:01:58,200 --> 00:02:01,173
Mami, rýchlo sa uzdrav,
aby si prišla domov.

20
00:02:01,600 --> 00:02:05,918
Neboj, keď ťa vidím,
hneď je mi lepšie.

21
00:02:09,320 --> 00:02:11,797
Uvidíme sa znovu.

22
00:02:17,640 --> 00:02:19,372
Ďakujem.

23
00:02:22,500 --> 00:02:23,805
........