1
00:02:01,680 --> 00:02:06,239
- No?
- Byl to Marco. Dostal to do krku.

2
00:02:08,040 --> 00:02:11,599
- Přežije to?
- To ještě neví.

3
00:02:23,800 --> 00:02:25,519
- Běž za mámou.
- Mami!

4
00:02:25,640 --> 00:02:27,119
Basile!

5
00:02:28,720 --> 00:02:30,279
Sanne...

6
00:02:35,560 --> 00:02:38,159
Musím si s ním
co nejdříve promluvit.

7
00:02:38,280 --> 00:02:39,319
Jasně.
Sure.

8
00:02:41,080 --> 00:02:43,319
Dej jim chvilku.

9
00:02:48,994 --> 00:02:52,550
<b>De Dag S01E03
přeložil jethro</b>

10
00:02:56,240 --> 00:02:58,479
A co fakt, že je otevřená brána?

11
00:02:59,240 --> 00:03:01,279
To na tom moc nemění.

12
00:03:01,560 --> 00:03:05,919
Boční dveře jsou pancéřované,
aby se tam nedalo lehce dostat.

13
00:03:07,120 --> 00:03:10,959
Nemůžeš ty lidi zaměřit jednou
z těch termovizních kamer?

14
00:03:11,080 --> 00:03:13,519
Tak to funguje jenom v Hollywoodu.

15
00:03:19,680 --> 00:03:22,719
Můžeš mi ještě něco říct
o těch pánech, Basile?

16
00:03:23,600 --> 00:03:28,599
- Jak se chovali k ostatním lidem?
- Hodně na ně křičeli.

17
00:03:33,640 --> 00:03:36,999
A jeden z nich taky kopal.

18
00:03:37,520 --> 00:03:39,919
Do čeho kopal?

19
00:03:41,360 --> 00:03:43,279
Do toho starého pána.

20
00:03:50,920 --> 00:03:53,279
Do kterého, Basile?

21
00:03:56,520 --> 00:03:57,999
Do toho.

22
00:03:58,960 --> 00:04:02,559
Jsi si jistý?
Kopali do toho pána?

23
........